23
november
2020
|
11:01
Europe/Amsterdam

KHN Haarlemmermeer, gemeente Haarlemmermeer en Schiphol slaan handen ineen voor een uitstootvrij airport hotel shuttlebus systeem

De gemeente Haarlemmermeer, Amsterdam Airport Schiphol en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Haarlemmermeer (tevens vertegenwoordiger van de samenwerkende airport hotels) hebben de intentie uitgesproken om een nieuw emissieloos airport hotel shuttlebus systeem op te zetten. Dit nieuwe transportsysteem - met gezamenlijk elektrisch vervoer tussen de airport hotels in de gemeente Haarlemmermeer en de luchthaven Schiphol - draagt bij aan een verbeterde service voor de hotelgast en tegelijkertijd aan de leefbaarheid en verduurzaming van de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol. Om ervoor te zorgen dat met de organisatie van dit systeem gestart kan worden, heeft KHN Haarlemmermeer in een intentieverklaring afspraken gemaakt met de partijen over het plan van aanpak rondom de realisatie ervan.

Verbeterde dienstverlening en verbeterde lokale luchtkwaliteit

In geleidelijke stappen zullen de airport hotels overstappen van een eigen shuttledienst met diesel bussen naar een gezamenlijke shuttle dienst met elektrische bussen. Medio 2024 moet het systeem volledig operationeel zijn. Dit nieuwe systeem – wat nog nergens ter wereld wordt ingezet - is efficiënt, economisch beheersbaar en duurzaam. Zo zorgt het systeem voor een verbetering van de dienstverlening aan hotelgasten en passagiers, voor een reductie van verkeer- en parkeercongestie in de gemeente Haarlemmermeer en op de luchthaven Schiphol en een reductie van emissies. De lokale luchtkwaliteit verbetert bij invoering van dit systeem door enerzijds de inzet van minder shuttles en anderzijds door het gebruik van uitstootvrij vervoer.

Wanneer dit systeem volledig is gerealiseerd kunnen naar verwachting dagelijks 10.000 vervuilende kilometers worden bespaard. Dit betekent dat er met dit systeem tot 1.900 ton CO2 op jaarbasis bespaard kan worden.

Intentieverklaring

KHN Haarlemmermeer, Amsterdam Airport Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer hebben in een intentieverklaring o.a. afspraken gemaakt over:

  • Het realiseren van een uitstootvrij airport hotel shuttlebus systeem
  • De gezamenlijke inspanningen die nodig zijn om te komen tot een gecombineerd systeem voor duurzaam vervoer.
  • Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van de vraag vanuit zowel de airport hotels, als de algemene hotels op de middellange tot lange termijn, zodat zij eventueel op een later moment kunnen aansluiten bij het project.

De intentieverklaring werd afgelopen vrijdag ondertekend door KHN Haarlemmermeer, Amsterdam Airport Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer.