25
augustus
2023
|
08:00
Europe/Amsterdam

Keerpunt voor Schiphol in eerste half jaar van 2023

2023 halfjaarcijfers van Royal Schiphol Group

Samenvatting

Schiphols eerste zes maanden markeerden het begin van een keerpunt voor passagiers, medewerkers en de toekomstplannen van de luchthaven. Passagiers hadden weer een goede reiservaring en Schiphol intensiveerde de plannen om arbeidsomstandigheden te verbeteren. Een andere belangrijke ontwikkeling in de eerste zes maanden is het 8-puntenplan dat Schiphol presenteerde om de luchthaven stiller, schoner en beter te maken. Het netto onderliggend resultaat van Royal Schiphol Group is 44 miljoen euro voor het eerste halfjaar van 2023. De passagiersaantallen nemen toe ten opzichte van vorig jaar, maar ondanks dat is de business area ‘aviation’ verlieslijdend door hogere operationele kosten.

CEO Ruud Sondag: ‘Onze focus was bovenal om passagiers weer een fijne reiservaring te bieden tijdens het vakantieseizoen. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we dit doel hebben bereikt. Iedereen op Schiphol kan daar trots op zijn. Maar we zijn er nog niet. Voor al onze passagiers moeten wij en onze partners blijven verbeteren.’  

Keerpunt op meerdere punten  
Het keerpunt is niet alleen van toepassing op passagiersbeleving op de korte termijn. Er is ook een keerpunt ten aanzien van hinderbeperking, het verbeteren van arbeidsomstandigheden en een lange termijn visie op investeringen in de kwaliteit van Schiphol. Sondag: ‘De nieuwe standaard voor Schiphol is dat we de daad bij het woord voegen. In korte tijd hebben we de ervaring van onze passagiers substantieel verbeterd, de rustruimtes voor medewerkers verbeterd, bijna vijftig tilhulpen besteld, besloten een nieuwe innovatieve bagagekelder te bouwen en acht maatregelen gepresenteerd die leiden tot een stillere, schonere en betere luchtvaart. Kwaliteit gaat boven lage kosten. Kwaliteit heeft een prijs en dat benadrukken wij tijdens de lopende gesprekken met alle betrokken partners.’  

Verkeer  
Het totaal aantal passagiers op de luchthavens van Royal Schiphol Group in Nederland is met 22% gestegen tot 33,2 miljoen (HJ 2022: 27,3 miljoen).  

Passagiers (in miljoenen) 

 Amsterdam Airport SchipholEindhoven AirportRotterdam The Hague AirportTotaal
HJ 202328.73.51.033.2
HJ 202223.82.70.827.3
HJ 20215.60.30.16.0
HJ 202013.11.10.314.5
HJ 201934.53.21.038.7


Er waren 206,198 vliegtuigbewegingen op Amsterdam Airport Schiphol. Dat is een stijging van 9% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022 (189,506 vliegbewegingen), maar nog altijd 15% minder dan in de eerste helft van 2019 (242.107 vliegbewegingen). Het vrachtvolume op Amsterdam Airport Schiphol daalde met 6% tot 0,7 miljoen ton.  

Vliegtuigbewegingen 

 Amsterdam Airport SchipholEindhoven AirportRotterdam The Hague AirportTotal
HJ 2023206,19820,0427,582233,822
HJ 2022189,50618,3146,413214,233
HJ 202186,0373,74569090,472
HJ 2020115,9528,3382,514126,804
HJ 2019242,10719,8647,902269,873


Passagierservaring  
De huidige Net Promoter Score (NPS) geeft duidelijk de betere ervaring van passagiers weer die van en naar Schiphol reisden. De scores in mei, juni en juli van dit jaar zijn aanzienlijk hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, toen operationele problemen tot extreem lage NPS-scores leidden. Momenteel is de passagierservaring bijna net zo hoog als de zomer van 2019 (juli 2019: 44, juli 2023: 39).  

nps score 2019-2023 NL 

*Geen data tussen maart en juli 2020 vanwege coronamaatregelen

Financiële gegevens  
Het onderliggende nettoresultaat over de eerste helft van 2023 kwam uit op 44 miljoen euro, vergeleken met een verlies van 29 miljoen euro in het eerste half jaar van 2022. Het nettoresultaat is 15 miljoen euro in het eerste half jaar van 2023, vergeleken met een nettoresultaat van 65 miljoen euro in het eerste half jaar van 2022. 

Cijfers

In miljoenen euro'sHY 2023HY 2022%
Inkomsten85466528.4
Onderliggende EBITDA21816333.7
Onderliggend bedrijfsresultaat592>100
Onderliggend nettoresultaat44-29<100
Nettoresultaat1565-76.9

 

Vooruitzichten voor 2023  
In de eerste helft van 2023 heeft Royal Schiphol Group een verder herstel van de passagiersaantallen sinds de COVID-19-pandemie gezien en we verwachten dat deze trend zich in de rest van 2023 zal voortzetten. Passagiers hebben een goede reiservaring gehad tijdens de meivakantie, wat traditioneel een piekmoment in passagiersaantallen is. De reiservaring en goede operationele prestaties blijven een sterk aandachtspunt voor de luchthavens van Royal Schiphol Group. Voor heel 2023 verwachten wij dat het totaal aantal passagiers op Amsterdam Airport Schiphol tussen de 60 en 64 miljoen zal uitkomen. Het verwachte aantal vluchten voor het gehele jaar ligt tussen de 430.000 en 445.000. Ondanks de aanhoudende inflatiedruk zijn de consumentenuitgaven aan vliegreizen in de eerste helft van 2023 veerkrachtig gebleven en werden ze ondersteund door een sterke vraag. De economische onzekerheid blijft echter bestaan. 


Andere belangrijke ontwikkelingen in de eerste helft van 2023 

 • Per 1 februari heeft Royal Schiphol Group de managementstructuur gewijzigd om effectiever leiderschap te bewerkstelligen. De raad van bestuur is omgevormd tot een breder Executive Team dat verantwoordelijk is voor het besturen van de organisatie. Het Executive Team van Royal Schiphol Group bestaat uit Ruud Sondag (CEO), Robert Carsouw (CFO), Patricia Vitalis (Operations), Sybren Hahn (Asset Management), Arthur Reijnhart (Commercieel) en Esmé Valk (HR). 
 • Medy van der Laan en Chris Figee zijn toegetreden tot de Raad van Commissarissen (RvC) van Royal Schiphol Group. De aandeelhouders van Schiphol Group hebben hiermee ingestemd op de aandeelhoudersvergadering van 11 april. Beide commissarissen zijn benoemd voor een periode van vier jaar. 
 • Robert Jan van de Kraats is na twee termijnen van vier jaar herbenoemd voor een periode van een jaar, voor een goede overdracht. 
 • Begin april presenteerde Schiphol een 8-puntenplan met maatregelen die moeten leiden tot een stillere, schonere en betere luchtvaart. Volgens Schiphol is het tijd om de omgeving, medewerkers en de luchtvaartsector perspectief te geven. De plannen houden onder meer in dat Schiphol wil dat er tussen 00.00 en 06.00 uur geen vliegtuigen opstijgen en tussen 00.00 en 05.00 uur geen vliegtuigen landen, dat er geen tweede Kaagbaan komt en dat privéjets en de meest luidruchtige vliegtuigen niet langer welkom zijn. Dit zal leiden tot een vermindering van het aantal mensen dat geluidsoverlast ondervindt. 
 • Schiphol verwelkomde het besluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om grond vrij te maken die was gereserveerd voor een mogelijke tweede Kaagbaan. Deze maatregel betekent een positieve ontwikkeling voor de buren van de luchthaven en is één van de acht maatregelen die in het bovengenoemde plan van Schiphol worden voorgesteld. 
 • Sinds april hebben passagiers de mogelijkheid om kosteloos tijdslots te reserveren voor de securitycontrole op Schiphol. In eerste instantie waren deze vooraf geboekte tijdsloten beschikbaar voor passagiers die naar een bestemming binnen de Schengenzone vlogen. Sinds juli kunnen alle passagiers van deze dienst gebruikmaken. 
 • De meivakantie van 2023, een belangrijke test voor de zomervakantieperiode, is vlot verlopen zonder noemenswaardige operationele verstoringen en met slechts beperkte capaciteitsbeperkingen. Vanaf 15 mei zijn alle capaciteitsbeperkingen opgeheven en draait Schiphol op volle capaciteit, waardoor alle vraag naar vliegreizen kan worden gefaciliteerd. 
 • Schiphol start met de vernieuwing, renovatie en het verder innoveren van de bagagekelders. Daarbij wordt onder meer de bouw van een nieuwe bagagekelder inclusief afhandelingssysteem voorbereid, die zorgt voor operationele continuïteit en een verbetering van de arbeidsomstandigheden van bagagemedewerkers. De verwachting is dat de start van de bouw in 2026 begint. 
 • Schiphol heeft de inspanningen voortgezet om de arbeidsomstandigheden van medewerkers op de luchthaven te verbeteren. Schiphol werkt samen met afhandelingsbedrijven aan de implementatie van twee nieuwe technologieën die gericht zijn op het verbeteren van het werk van medewerkers in de bagagekelder: een robot die is ontwikkeld voor het tillen van koffers op Schiphol en nieuwe tilhulpmiddelen die medewerkers helpen bij het verplaatsen van koffers. Beide innovaties zijn aangeschaft en andere oplossingen worden getest. 
 • Schiphol neemt maatregelen om de uitstoot van diesel- en vliegtuigmotoren terug te dringen en creëert een compleet pakket aan maatregelen om de blootstelling van medewerkers te minimaliseren. Dat houdt onder meer in: maatregelen om alle dieselaangedreven apparatuur aan airside te vervangen, maatregelen op het platform om de bron van emissies weg te nemen, maatregelen om de afstand tussen emissiebron en medewerkers te vergroten, zoals het aanpassen van vertrekprocedures en het verstrekken van mondkapjes, en experimenteel onderzoek naar het reinigen van de lucht op het platform en het verbeteren van de luchtkwaliteit. 
 • Schiphol heeft, met input van de partners op de luchthaven, een actieplan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ingediend over het terugdringen van het gebruik van de ingebouwde hulpmotor (APU) van vliegtuigen op het platform. Schiphol ziet het terugdringen van APU gebruik als een prioriteit omdat het concreet verbetering brengt in de werkomstandigheden en de gezondheid van de platform medewerkers. Daarnaast draagt het bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot van de luchtvaart als geheel. 
 • De strategische samenwerking tussen Maastricht Aachen Airport (MAA) en Royal Schiphol Group gaat van start. Op 8 juni 2023 tekenden Provincie Limburg en Schiphol de samenwerkingsovereenkomst, wat betekent dat Schiphol een belang van 40% verwerft in MAA. De provincie Limburg houdt een belang van 60%. De partijen zetten zich in om MAA verder te ontwikkelen tot een duurzame, omgevingsbewuste en toekomstbestendige luchthaven voor zowel passagiers als vracht.