Keerpunt voor Schiphol in 2023

Investeringen in kwaliteit hebben een prijs

Samenvatting

2023 markeert een keerpunt voor Schiphol. Reizigers hadden weer een fijne reiservaring op de luchthaven, werkomstandigheden voor medewerkers zijn verbeterd en Schiphol initieerde een 8-puntenplan om de luchthaven structureel stiller, schoner en beter te maken. Schiphol sluit 2023 financieel af met een onderliggend resultaat van 101 miljoen euro. Ondanks dat de financiële resultaten zijn verbeterd, staan Schiphols financiën onder druk vanwege significante kostenstijgingen, investeringen en noodzakelijke verbeteringen in kwaliteit.

Schiphol heeft in 2023 fors geïnvesteerd in hogere lonen en betere werkomstandigheden. Het aantal securitymedewerkers is aanzienlijk gegroeid, wat ervoor zorgde dat reizigers weer comfortabel konden reizen. Investeringen in goed werkende tilhulpen in de bagagehallen maken het werk van bagageafhandelaren lichter en Schiphol zet belangrijke stappen om medewerkers beter te beschermen tegen uitstoot van voertuigen en vliegtuigen. 

Schiphol verbond Nederland in 2023 met 305 directe bestemmingen (-3,8% t.o.v. 2022), waarvan 126 intercontinentaal (-2,3% t.o.v. 2022). Gebaseerd op het aantal directe bestemmingen was Schiphol de tweede best verbonden luchthaven (ACI Connectivity Report 2023). Schiphol was in 2023 de vierde best verbonden hub-luchthaven wereldwijd.

Het is tijd om meer te investeren in de kwaliteit van Schiphol. Recente investeringen hebben zich echt uitbetaald. Zowel werken op als reizen via Schiphol is aanzienlijk verbeterd. En we zijn nog niet klaar. We moeten doorgaan met investeren om de kwaliteit te waarborgen voor luchtvaartmaatschappijen, reizigers en medewerkers. 2023 markeert ook een keerpunt in onze aandacht voor onze buren en het klimaat. Meer dan ooit zijn we gemotiveerd om de leefkwaliteit te verbeteren en zorg te dragen voor het klimaat. Dat willen we doen door ons 8-puntenplan uit te voeren. Op korte termijn is een reductie van geluid essentieel, bijvoorbeeld door de nachtsluiting. We blijven werken aan een uitstekende luchthaven voor iedereen op en rond Schiphol.

Ruud Sondag, CEO Royal Schiphol Group

Vliegverkeer 
Op Amsterdam Airport Schiphol vonden 441.969 vliegtuigbewegingen plaats. Dat is een stijging van 11% ten opzichte van 2022. Het vrachtvolume op Amsterdam Airport Schiphol daalde met 4% tot 1,38 miljoen ton. Er waren 15.969 vrachtvluchten. Dat is een daling van 15% ten opzichte van 2022.

Vliegtuigbewegingen 

 

Amsterdam Airport Schiphol 

Eindhoven Airport 

Rotterdam The Hague Airport 

Totaal 

2023 

441,969 

39,996 

16,191 

498,156 

2022 

397,646 

38,143 

15,772 

451,561 

2021 

266,967 

21,704 

6,355 

295,026 

2020 

227,304 

18,882 

5,314 

251,500 

2019 

496,826 

41,438 

16,683 

554,947 

 

Het totaal aantal passagiers op de luchthavens van Royal Schiphol Group in Nederland is met 16% gestegen tot 70,9 miljoen (2022: 60,8 miljoen). 

Passagiers (in miljoenen) 

 

Amsterdam Airport Schiphol 

Eindhoven Airport 

Rotterdam The Hague Airport 

Totaal 

2023 

61.9 

6.8 

2.2 

70.9 

2022 

52.5 

6.3 

2.0 

60.8 

2021 

25.5 

2.7 

0.7 

28.9 

2020 

20.9 

2.1 

0.5 

23.5 

2019 

71.7 

6.7 

2.1 

80.5 

 
Passagierservaring   
De Net Promoter Score (NPS) van 2023 reflecteert de betere ervaring van passagiers die van en naar Schiphol reisden. De scores in de mei- en zomervakantie 2023 zijn aanzienlijk hoger dan in dezelfde periode in 2022, toen operationele problemen tot extreem lage NPS-scores leidden. Het jaarlijks gemiddelde steeg van 26 naar 36. 
 

Financiële resultaten 
Het onderliggend nettoresultaat over 2023 kwam uit op een positief resultaat van 101 miljoen euro (2022: een verlies van 28 miljoen euro). Echter blijft het bedrijfsonderdeel Aviation stevig verlieslatend en daarom stelt Schiphol Group voor om geen dividend over 2023 uit te betalen aan de aandeelhouders. De omzet steeg met 24,2% tot 1.852 miljoen euro (2021: 1.491 miljoen euro). 

Onderliggende resultaten 

EUR (in miljoenen) 

2023 

2022 

2021 

Omzet 

1,852 

1,491 

816 

Onderliggend EBITDA 

501 

361 

Onderliggend operationeel resultaat 

157 

30 

-299 

Onderliggend resultaat toekomend aan aandeelhouders 

101 

-28 

-287 

Onderliggend resultaat 

110 

-19 

-288 

Resultaat toerekenbaar aan aandeelhouders 

13 

-86 

105 

Resultaat van het boekjaar 

22 

-77 

104 

 

Vooruitblik 2024 
In 2023 heeft Schiphol Group een verder herstel van het aantal reizigers gezien. Schiphol Group verwacht dat dit zich voortzet in 2024 met een lichte groei van het aantal reizigers en vliegtuigbewegingen. De vraag naar vliegreizen blijft onverminderd hoog, ondanks de gestegen ticketprijzen. In 2024 verwacht Amsterdam Airport Schiphol tussen de 460.000-483.000 vliegtuigbewegingen te faciliteren en tussen de 65-69 miljoen reizigers te verwelkomen. Op de lange termijn is de ontwikkeling van het aantal vluchten onzeker vanwege de intentie van de Nederlandse overheid om het aantal vluchten te verminderen. Hiervoor wordt een Balanced Approach procedure gevolgd, die momenteel wordt beoordeeld bij de Europese Commissie.  

Vanuit financieel oogpunt blijft Schiphol zich inzetten om de financiële stabiliteit te verbeteren. De recente uitdagingen (herstel van COVID-19-crisis), huidige economische factoren (inflatie) en toekomstige ontwikkelingen (noodzakelijke kwaliteitsinvesteringen) hebben echter allemaal gevolgen voor de financiële positie en operationele kosten. Voor de voortzetting van Schiphols ontwikkeling is het daarom noodzakelijk dat de daadwerkelijke kosten van de operationele luchthavenactiviteiten evenals historische verrekeningen in rekening worden gebracht bij de gebruikers. Een luchthaven van kwaliteit heeft een prijs.  
 

Het volledige (pers)bericht met alle cijfers is aan de rechterzijde van deze pagina te downloaden. Het volledige jaarverslag 2023 staat op onze site met alle jaarverslagen.