29
mei
2012
|
12:00
Europe/Amsterdam

Joop Wijn benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Schiphol Group

Joop Wijn (1969) is met ingang van 1 juni 2012 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Schiphol Group. Hij is benoemd voor een periode van vier jaar.

De heer Wijn is momenteel lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank N.V. In de jaren 2007-2009 was hij directeur van Rabobank Nederland.

Als bewindspersoon bekleedde de heer Wijn verschillende posten. Hij was minister van Economische Zaken (2006-2007), staatssecretaris van Financiën (2003-2006) en staatssecretaris van Economische Zaken (2002-2003). Daarvoor was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, voor het CDA.

De heer Wijn studeerde Nederlands Recht en Economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Naast het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van Schiphol Group is de heer Wijn onder meer voorzitter van het Bestuur van het Oranje Fonds en lid van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW.

Raad van Commissarissen en directie van Schiphol Group zijn zeer verheugd met het aantreden van de heer Wijn. Met zijn brede ervaring in het bedrijfsleven, het openbaar bestuur en in maatschappelijke organisaties beschikt hij over expertise die voor Schiphol Group van grote waarde is.