08
maart
2019
|
10:00
Europe/Amsterdam

Jaarverslag 2018 van Royal Schiphol Group

Samenvatting

Vandaag, 8 maart 2019, is het jaarverslag 2018 van Royal Schiphol Group gepubliceerd. Het verslag omvat het bestuursverslag en de jaarrekening.

In het verslag komen de uitdagingen waar Schiphol mee te maken heeft uitgebreid aan bod. Schiphol creëert waarde door het verbinden van Nederland met de rest van de wereld en vervult zijn maatschappelijke functie met veel partners in de keten. Om de toekomst vorm te geven, staan voor Schiphol drie beginselen centraal: kwaliteit van leefomgeving, de kwaliteit van het netwerk en de kwaliteit van onze service. Schiphol investeert hiervoor volop in capaciteit, bereikbaarheid, duurzaamheid en innovatie. Het verslag geeft hiervan een duidelijk beeld door het rapporteren van de resultaten aan de hand van de materiële aspecten. Het waardecreatiemodel geeft inzicht in Schiphol’s impact op de samenleving.

Klik hier om het jaarsverslag te bekijken.