14
februari
2014
|
08:00
Europe/Amsterdam

Jaarbericht 2013 van Schiphol Group

Schiphol verbouwt, vernieuwt, verbindt

• De netto-omzet stijgt met 2,2% naar 1.382 miljoen euro (2012: 1.353 miljoen euro);

• EBITDA neemt toe met 9,8% tot 587 miljoen euro (2012: 534 miljoen euro);

• Het exploitatieresultaat neemt toe met 8,2% tot 321 miljoen euro (2012: 296 miljoen euro);

• Het nettoresultaat is 227 miljoen euro (2012: 199 miljoen euro), een stijging van 14,5% die met name het gevolg is van het resultaat uit vastgoedwaarderingen en een lagere belastingdruk.

Belangrijkste ontwikkelingen

• Het passagiersvolume op Amsterdam Airport Schiphol stijgt in 2013 met 3,0% naar 52,6 miljoen reizigers. Het aantal vliegtuigbewegingen stijgt licht met 0,5% naar 425.565. Vracht stijgt 3,2% in volume tot 1.531 duizend ton, terwijl de marktomstandigheden uitdagend blijven voor luchtvrachtvervoerders. Reizigers en vracht kunnen nu via Schiphol naar 323 directe bestemmingen.

• De gemiddelde retail besteding per vertrekkende passagier in de winkels achter de paspoortcontrole daalt met 4,8% naar EUR 15,89, met name door het lage consumentenvertrouwen, desondanks neemt de totale omzet uit concessies toe.

• Door de oplevering van een aantal nieuwe panden en herontwikkeling van bestaande panden, is de bezettingsgraad van het vastgoed gedaald tot 86,3% (2012: 91,8%).

• Het resultaat uit verkoop vastgoed en waarderingen is in 2013 14 miljoen euro negatief ten opzichte van 44 miljoen euro negatief in 2012.

• De resultaten uit binnenlandse en buitenlandse participaties in luchthavens dragen aanzienlijk bij aan het resultaat, waarbij het resultaat uit deelnemingen stijgt van 45 miljoen euro in 2012 naar 51 miljoen euro in 2013 vooral door betere resultaten van Brisbane Airport.

• De afschrijvingskosten stijgen met 33 miljoen euro door volledige ingebruikname 70MB bagagesystemen en versnelde afschrijvingen als gevolg van de verbouwingen ten behoeve van centrale security; de bedrijfslasten exclusief afschrijvingen zijn nagenoeg gelijk in vergelijking met 2012.

• Schiphol is begonnen met de uitvoering van het Masterplan. Voor verdere groei en versterking van de Mainport Schiphol is in de komende jaren een omvangrijke verbouwing en vernieuwing van de faciliteiten noodzakelijk. Hiermee zal de capaciteit toenemen, en kunnen we reizigers en luchtvaartmaatschappijen meer comfort bieden met ruimere terminals en pieren en soepelere processen.

Reactie van Jos Nijhuis, president-directeur Schiphol Group

“Schiphol Group kijkt terug op een goed jaar. Samen met onze business partners hebben we in 2013 letterlijk en figuurlijk het fundament geslagen voor verdere groei en versterking van de Mainport Schiphol. Er ligt een breed gedragen visie over de noodzakelijke investeringen in de kwaliteit van onze voorzieningen en capaciteit van de infrastructuur. We zijn gestart met een grootschalige verbouwing en vernieuwing, waar we de komende jaren circa 1,5 miljoen euro per dag in investeren. Dit leidt tot meer comfort en gemak voor de reiziger, efficiëntere processen voor de luchtvaartmaatschappijen en versterking van de concurrentiepositie. De Mainport Schiphol blijft een unieke en vitale factor voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Basis daarvoor is de constructieve samenwerking tussen alle partijen die Schiphol mogelijk maken."