21
augustus
2017
|
12:49
Europe/Amsterdam

Is Schiphol een veilige luchthaven?

Je kunt vandaag in verschillende media artikelen lezen over de veiligheid op de start- en landingsbanen van Schiphol. Er zijn vorig jaar namelijk 47 Runway Incursions gemeld. Wat zijn dit voor incidenten? En hoe onveilig waren deze situaties?


Nooit concessies aan veiligheid
Elke luchthaven moet voldoen aan strenge mondiale wet- en regelgeving. Ook Schiphol. Samen met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) hebben we een zeer open meldingscultuur. We vinden het heel belangrijk dat voorvallen gemeld worden. Het doel hiervan is om te leren en maatregelen te nemen om de veiligheid verder te verbeteren in de toekomst. LVNL onderzoekt alle meldingen. Veiligheid staat altijd voorop. Daarnaast is er een team van professionals (het Runway Safety Team) dat op Schiphol dag in dag onafgebroken aandacht besteedt aan het verminderen van deze runway incursions.
 

Maar wat is nu een runway incursion?
Een runway incursion ontstaat wanneer een vliegtuig, voertuig of persoon te dicht in de buurt van een in gebruik zijnde start- of landingsbaan komt. Om dit te voorkomen, moet iedereen die een baan wil oprijden hiervoor toestemming vragen aan de luchtverkeersleider in de toren. Sinds 2011 zijn alle start- en landingsbanen op Schiphol uitgerust met het Runway Incursion Alerting System Schiphol - RIASS. Dit is een vangnet in het systeem van de torenverkeersleiding, dat waarschuwt bij mogelijk gevaar tussen vliegtuigen en voertuigen en tussen vliegtuigen onderling op start- en landingsbanen en de bijbehorende op- en afritten. Hierdoor kan een verkeersleider indien mogelijk en noodzakelijk, direct passende veiligheidsmaatregelen nemen.

Bron: LvNL

Verschillende categorieën runway incursions
In de luchtvaart onderscheiden we vier verschillende categorieën runway incursions A t/m D. In categorie D zijn er geen directe consequenties voor de veiligheid op de start- en landingsbaan. Bij categorie A spreken we van een serieus incident waarbij een botsing maar net is voorkomen. Zo’n categorie A incident heeft zich in 2009 voor het laatst voorgedaan op Schiphol. Bij de 47 runway incursions in 2016 ging het 36 keer om een categorie D 11 keer om C en 0 keer om categorie A en B. Voor 2017 zijn de cijfers nog niet bekend.

Schiphol is een veilige luchthaven
We blijven benadrukken: we zetten ons samen met alle partners op Schiphol 24/7 in om onze reizigers een veilige en zorgeloze vlucht te bieden. In april 2017 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog het rapport Veiligheid vliegverkeer luchthaven Schiphol, waarin zij concludeert dat Schiphol voldoet aan alle veiligheidsniveaus van nationale en internationale regelgeving. Om veilig te blijven tijdens en na verdere groei van de luchthaven heeft de raad aanbevelingen gedaan.

Meer informatie over runway incursions: https://www.lvnl.nl/over-ons/veiligheid/runway-incursion.html