01
maart
2017
|
16:30
Europe/Amsterdam

Internationale prijs voor geluidsverminderend park bij Schiphol

H+N+S Landschapsarchitecten en Royal Schiphol Group hebben de Jay Hollingsworth Speas Airport Award gewonnen voor Landartpark Buitenschot. Dat is een waardering voor ‘het op een innovatie wijze bijdrage leveren aan het verbeteren van de relatie tussen luchthavens en hun omgeving’. De award is een gezamenlijk initiatief van de American Institute of Aeronautics and Astronautics, American Association of Airport Executives en de Airport Consultants Council.

Landartpark Buitenschot ligt ten noorden van Hoofddorp en ten zuiden van Schiphols Polderbaan. Het park bestaat uit lage heuvels, ‘grondribbels’, die het grondgeluid verminderen van opstijgende vliegtuigen, waardoor de overlast in Hoofddorp afneemt.

Verminderen grondgeluid

De ribbels in het park dienen als stiltedrempels voor grondgeluid. Grondgeluid is laagfrequent geluid dat opstartende vliegtuigen veroorzaken. Het terugdringen van grondgeluid is afgesproken aan de Alderstafel, die inmiddels is opgegaan in de Omgevingsraad Schiphol.

Uitbreiding grondribbels

Door de grondribbels in Buitenschot en bij de Polderbaan verminderde Schiphol het grondgeluid met 5,5 dB. Schiphol werkt aan initiatieven om het geluid verder te beperken. Bijvoorbeeld door lawaaiige toestellen te ontmoedigen en door de onlangs aangelegde extra grondribbels.

Bij de Polderbaan rondde Schiphol in februari 2017 de aanleg van extra ribbels af. Aankomend voorjaar worden deze ribbels ingezaaid met gras.

Kunst

Buitenschot heeft naast de geluidwerende ook een recreatieve functie en is voor iedereen toegankelijk. Kunst speelt in het park een belangrijke rol. Het park is zelf een vorm van (landschaps)kunst en kunstenaar Paul de Kort ontwierp een tweetal kunstwerken voor het park. Het een is het ‘Luisterend Oor’ waar bezoekers in kunnen staan en het omgevingsgeluid versterkt horen. Het ander is een ruitvormige vijver waar bezoekers op een brug met golfmechaniek zelf ribbelpatronen in het wateroppervlak kunnen maken.