14
april
2020
|
13:52
Europe/Amsterdam

Hoe Schiphol samen met partners werkt aan het proces van de toekomst

Hoewel het nu zo midden in de coronacrisis ver weg lijkt, was het enkele weken geleden nog heel erg druk op Schiphol. Sterker, we groeiden als luchthaven langzaam naar de grens van onze mogelijkheden. Om de ingewikkelde stroom aan passagiers en vliegtuigen ook in de toekomst in goede banen te kunnen blijven leiden, is daarom het APOC in het leven geroepen.

Wat is een APOC?
APOC staat voor Airport Operations Centre. Doel van het in het World Trade Center gevestigde nieuwe besturingscentrum is het steeds ingewikkelder wordende logistieke proces van onze luchthaven, in nauwe samenwerking met andere betrokken partijen, beter te kunnen besturen. Zo blijven we er voor zorgen dat vliegtuigen op tijd vertrekken.

Gebeurt dat nu niet goed dan? 
Zeker wel, maar in stukjes. Op veel onderdelen van het proces op de luchthaven hebben we invloed, maar op sommige onderdelen ook niet. Een staking in het openbaar vervoer kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een vliegtuig niet op tijd vertrekt.

Omdat het steeds moeilijker en duurder wordt om dit ter plekke (‘in de operatie’ noemen we dat zelf) op te lossen, heeft Schiphol het voortouw genomen bij het opzetten van een nieuwe werkwijze. Hierin werken partijen veel meer samen waardoor ze mogelijke problemen veel beter kunnen voorspellen en eventueel voorkomen. Hiermee is het APOC een feit.

Is het APOC nieuw?
Nee, het idee achter het APOC is niet nieuw. Het komt van Eurocontrol, de organisatie die de coördinatie van het gehele Europese luchtruim verzorgt. Het Belgische Zaventum en Heatrow in Engeland gingen Schiphol bijvoorbeeld al voor.

Wat gebeurt er precies in het APOC?
Sinds het APOC in januari de deuren opende, zijn kwartiermakers van Schiphol bezig met het bedenken en uitwerken van denkbeeldige scenario’s. Dat doen ze door 7 dagen vooruit te kijken, D-7 (spreek uit: D min 7) genoemd. Vervolgens wordt gekeken hoe die scenario’s zich op de dag zelf ontvouwen, waarna een dag later (D1) een evaluatie volgt. Door zo te werk te gaan, zorgen we ervoor dat dingen die niet goed gaan, weer terugkomen bij de scenariomakers. Toverwoord hierbij is voorspelbaarheid.

Wie zitten er in het APOC?
Nu nog alleen medewerkers van Schiphol zelf, al schuiven inmiddels ook KLM en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) al regelmatig aan. Het plan is om eerst warm te draaien en te ervaren wat we nodig hebben. De scenario’s die in het APOC worden bedacht, worden daarom nog niet in de praktijk gebracht.

Hoe gaat het nu verder?
In het APOC wordt nu dus nog ‘drooggezwommen’. Het is de bedoeling dat de komende tijd zoveel mogelijk partners – denk aan partijen als luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren of de KMar – zich bij het APOC aansluiten. Om in de toekomst met z’n allen samen, onder één dak, ervoor te blijven zorgen dat jouw vliegtuig op tijd vertrekt.