16
juni
2017
|
14:30
Europe/Amsterdam

Hergebruik telefoons door samenwerking met Closing the Loop

Royal Schiphol Group is een samenwerking aangegaan met Closing the Loop, waardoor gebruikte mobiele telefoons een tweede leven krijgen en defecte telefoons van vuilnisbelten in ontwikkelingslanden worden gehaald. Daarnaast zijn de nieuwe telefoons die Schiphol inkoopt grondstoffenneutraal. In eerste instantie gaat het om bijna 2.000 telefoons.

“In 2030 willen wij afvalvrij zijn,” zegt programmamanager Corporate Responsibility Denise Pronk van Schiphol. “Door de samenwerking met Closing the Loop komt die doelstelling weer een stap dichterbij. Deze samenwerking is een van de manieren waarop wij bezig zijn met een circulaire economie op Schiphol. Daar zetten we vol op in, omdat wij met onze groei zo min mogelijk willen bijdragen aan schaarste van grondstoffen.”

Joost de Kluijver, directeur van Closing the Loop: “Mobiele telefoons zijn prachtige producten, die veel bijdragen aan bedrijvigheid en economische ontwikkeling. Maar het gebruik ervan kan duurzamer en zelfs ‘circulair’. Met de samenwerking met Schiphol laten we zien dat juist ook zakelijke gebruikers daar aan kunnen bijdragen. Een langere levensduur van mobiele telefoons levert voor iedereen voordelen op, net als meer recycling.”

‘Een-voor-een-principe’

Nieuwe telefoons die Schiphol aanschaft, zijn grondstoffenneutraal door toepassing van het ‘een-voor-een-principe’. Dat principe betekent dat voor elke nieuwe telefoon die Schiphol aanschaft, Closing the Loop een telefoon van een vuilnisbelt in een ontwikkelingsland haalt. Dat is nodig omdat in die landen vooralsnog geen goede recycling aanwezig is. Op die manier wordt het verbruik van schaarse grondstoffen als goud, koper, zilver en tin gecompenseerd.

Tweede leven gebruikte telefoons

Door de samenwerking krijgen gebruikte mobiele telefoons van Schiphol een tweede leven. Closing the Loop verkoopt de telefoons op de tweedehands markt, eventueel na reparatie. Closing the Loop zorgt er vervolgens voor dat de telefoons ook na hun tweede leven niet leiden tot meer afval.

Corporate responsibility bij Schiphol

Sustainable and safe performance is een van de vijf strategische pijlers van Schiphol. Corporate Responsibility is daar onderdeel van. Daar geeft Schiphol onder meer invulling aan door een CO2-neutrale bedrijfsvoering, duurzame groei en het streven in 2030 afvalvrij te zijn.