03
april
2012
|
10:00
Europe/Amsterdam

Havengelden per 1 april 2012

Amsterdam Airport Schiphol heeft besloten per 1 april 2012 de tarieven te verhogen met 2%. Dit in plaats van de eerder vastgestelde 4%. Het besluit moet gezien worden als een handreiking aan de luchtvaartmaatschappijen.

Het besluit is de uitkomst van een dialoog van de afgelopen weken tussen Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen. Deze discussie heeft Schiphol doen besluiten de eerder wettelijk vastgestelde tariefverhoging van 4% per 1 april 2012 aan te passen naar 2%.

Eerder besloot Schiphol al om, gezien beter dan verwachte gunstige resultaten over 2011 en de uitzonderlijke situatie waarin veel van haar klanten zich bevinden, 15 mln euro eenmalig aan de luchtvaartmaatschappijen over te maken. Deze staat los van de wettelijk verplichte verrekening die nog plaats moet vinden.

Met de op handen zijnde afronding van de Evaluatie van de Wet Luchtvaart, onder leiding van staatssecretaris Atsma , verwacht Schiphol dat er een eenvoudigere wettelijke systematiek komt waardoor beter kan worden ingespeeld op marktomstandigheden en die ook geldt voor een langere termijn.