29
augustus
2014
|
08:00
Europe/Amsterdam

Halfjaarbericht 2014 van Schiphol Group

Groei in passagiers en vracht zet door

Op 17 juli is vlucht MH 17 verongelukt. Een ramp die wereldwijd tot grote verslagenheid heeft geleid.Onze gedachten zijn bij de nabestaanden van passagiers en bemanningsleden.

  • De netto-omzet stijgt met 9,7% naar 712 miljoen euro (2013: 650 miljoen euro), inclusief de omzet toename als gevolg van de acquisitie van een resterend belang in een vastgoedfonds (AREB C.V.). Exclusief deze acquisitie stijgt de netto-omzet met 3,4% naar 672 miljoen euro;

  • De totale bedrijfslasten nemen 2,1% toe tot 515 miljoen euro. Gecorrigeerd voor de AREB C.V. acquisitie dalen de kosten met 0,8%;

  • Het nettoresultaat bedraagt 127 miljoen euro (2013: 110 miljoen euro).

Belangrijkste ontwikkelingen

  • Het passagiersvolume op Amsterdam Airport Schiphol stijgt in de eerste helft van 2014 met 4,2% naar 25,7 miljoen passagiers. Het aantal vliegtuigbewegingen op Amsterdam Airport Schiphol stijgt met 2,6% naar 209.800. Vracht laat een stijging zien in volume tot 802 duizend ton (+8,8%).

  • De bouwwerkzaamheden voor centrale security in het non-Schengen gebied en het nieuwe Hilton zijn in volle gang. Een belangrijk deel van het securityfilter in Vertrek 1 is inmiddels vernieuwd.

  • Op 17 maart 2014 is het resterende belang van 38,85% in het vastgoedfonds AREB C.V. verworven, waarmee de volledige zeggenschap is verkregen over een vastgoedportefeuille met 17 strategische vastgoedobjecten op Schiphol.

  • De bezettingsgraad van de totale vastgoedportefeuille van Schiphol Group is in lijn met vorig jaar en bedraagt 87,1% per 30 juni 2014 (2013: 87,3%). De marktsignalen zijn licht positief.

  • De gemiddelde retail besteding per vertrekkende passagier in de winkels achter de paspoortcontrole op Amsterdam Airport Schiphol daalt van 16,23 euro naar 14,79 euro. Hierdoor staan de concessie inkomsten en winkelverkopen onder druk. De omzet uit parkeren neemt toe.

  • Het resultaat uit deelnemingen daalt van 40 miljoen euro in de eerste helft van 2013 naar 18 miljoen euro in de eerste helft van 2014 vooral door de negatieve waardeontwikkeling van de rentederivaten van Brisbane Airport. Dergelijke waardeveranderingen maken het resultaat uit deelnemingen volatiel, terwijl de onderliggende resultaten veel stabieler zijn.

  • Om op Schiphol selectieve groei te kunnen accommoderen, is een gefaseerde ontwikkeling van Lelystad Airport nodig. Schiphol Group heeft hiervoor onder andere het Ondernemingsplan Lelystad Airport opgesteld en een luchthavenbesluit aangevraagd.

Reactie van Jos Nijhuis, president-directeur Schiphol Group:

"De groei in het aantal passagiers en vracht is wederom positief. Deze ontwikkeling lijkt zich te continueren, en wordt dagelijks door alle business partners op de luchthaven waargemaakt. Ter verdere versterking van de internationale concurrentiepositie van de mainport, investeert Schiphol zo'n 1,5 miljoen euro per dag in een kwalitatief hoogwaardige luchthaven. De eerste projecten in het kader van het Masterplan zijn inmiddels operationeel. Het nieuwe state of the art securityfilter in Vertrekhal 1 is onlangs in gebruik genomen. De werkzaamheden voor de invoering van centrale security liggen op schema. De gezonde groei, beheerste kostenontwikkeling en lage rentestand, resulteren in een voorgenomen verlaging van de havengeldtarieven per 1 april 2015. Naar verwachting zal deze verlaging ruim -5% zijn."