24
augustus
2011
|
08:00
Europe/Amsterdam

Groei en beperkte kostenstijging resulteren in hoger nettoresultaat

 • Het nettoresultaat is EUR 97,3 miljoen (2010: EUR 69,2 miljoen);
 • De waarde van het vastgoed steeg met EUR 9,8 miljoen (2010: EUR -8,3 miljoen) en het nettoresultaat exclusief waardeverandering vastgoed is daarmee EUR 89,9 miljoen (2010: EUR 75,4 miljoen);
 • Het nettoresultaat is vooral positief beïnvloed door de passagiersgroei van 13,4% met hogere havengeld opbrengsten, winkel- en horecaomzet als gevolg. De bedrijfslasten, exclusief een hogere kostprijs van de winkelverkopen, stegen met 3,2%;
 • De netto-omzet steeg met 10,8% tot EUR 604,1 miljoen (2010: EUR 545,0 miljoen);
 • EBITDA nam toe met 34,1% tot EUR 258,0 miljoen (2010: EUR 192,3 miljoen) en het exploitatieresultaat is gestegen met 58,5% tot EUR 158,5 miljoen (2010: EUR 100,1 miljoen);
 • De winst per aandeel is EUR 523 (2010: EUR 372).

Belangrijkste ontwikkelingen:

 • Het externe onderzoek door internationale strategie consultants in opdracht van KLM en Schiphol is afgerond en heeft geleid tot beter inzicht en wederzijds begrip over de positie en belangen van Amsterdam Airport Schiphol en haar belangrijkste klanten. Het biedt goede aanknopingspunten voor zowel het beleid inzake havengeld tarieven als voor de lange-termijn ontwikkeling van de Mainport, waarmee de komende jaren een ambitieus investeringsplan is gemoeid;
 • Gemiddeld zijn de havengelden verhoogd met 0,6% per 1 april 2011 en worden deze niet verder verhoogd per 1 november 2011;
 • De groei in het verkeer en vervoer op Amsterdam Airport Schiphol (12,7% stijging in aantallen passagiers en 10,4% stijging in vliegtuigbewegingen) is met name gedreven door sterke toename van vluchten op Europese bestemmingen en in Nederland opstappende passagiers (met 15,6% gestegen t.o.v. 8,4% meer overstappende passagiers) en is het gevolg van een versterkte concurrentiepositie in de OD-markt;
 • Vrachtvolumes hebben ook groei laten zien (+5,2%), maar de groei neemt de laatste maanden af en in juni was er sprake van een krimp met 1,6%. Dit komt met name door een daling van het vrachtverkeer op Azië en in het bijzonder China. Deze vrachtvolume ontwikkeling loopt meestal circa 6 maanden vooruit op de ontwikkeling van de groei in passagiers;
 • De uitbesteding van bedrijfsactiviteiten als onderdeel van de in 2009 gestarte organisatieaanpassing bevindt zich in de laatste fase met als gevolg een afname van het gemiddeld aantal personeelsleden met 221 fte tot 2.129 fte;
 • Herfinanciering van nominaal EUR 403 miljoen aan obligatieleningen heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van het aflossingsprofiel.

Reactie van Jos Nijhuis, president-directeur Schiphol Group:

“De groei van het verkeer en vervoer is boven verwachting en dat resulteert in goede resultaten, waardoor we nu verwachten dat de resultaten voor het hele jaar hoger zullen liggen dan in 2010. Zo koersen we af op een record van 49 miljoen passagiers in 2011 op de luchthaven Schiphol. Er is echter ook reden tot voorzichtigheid gegeven de geopolitieke en financieel-economische spanningen en de teruglopende conjunctuur. Ook de recente negatieve trend in vracht, in het bijzonder op China, is al vaker een vroeg signaal gebleken van een algehele groeivertraging. Tegelijkertijd willen we grotere stappen gaan maken met de lange-termijn ontwikkeling van de Mainport, waarmee een ambitieus investeringsprogramma is gemoeid.”