17
februari
2017
|
08:00
Europe/Amsterdam

Forse investeringen als antwoord op snelle groei

Toekomstgericht afsprakenkader groei na 2020 noodzakelijk

Royal Schiphol Group presenteert vandaag haar resultaten over 2016, die zich kenmerken door een significante passagiersgroei en operationele maatregelen die benodigd waren om deze forse groei te faciliteren. De netto-omzet stijgt met 0,8% naar 1.435 miljoen euro. Hierbij is het effect van de daling in de havengeldtarieven op Schiphol met 11,6% per 1 april 2016 voor een belangrijk deel gecompenseerd door de stijging in passagiers (+9,2%). Het nettoresultaat bedraagt 306 miljoen euro (2015: 374 miljoen euro). Het nettoresultaat werd vorig jaar met 50 miljoen euro positief beïnvloed door de verkoop van een belang in Schiphol Airport Retail. Net als vorig jaar zijn de marktontwikkelingen voor het vastgoed gunstig en dit leidt tot een waardestijging van de vastgoedportefeuille met 71 miljoen euro (2015: 67 miljoen euro). Daarnaast bevat het resultaat een bedrag van circa 52 miljoen euro dat nog verrekend zal worden met de havengelden in 2018 (2015: 55 miljoen euro).

Jos Nijhuis, President en CEO van Royal Schiphol Group zegt: “Met de snelle groei van het aantal passagiers tot 63,6 miljoen bereikt Schiphol de grenzen van haar capaciteit. Het aantal Schengen passagiers is zelfs met 17% gegroeid. Door adequaat te reageren met de bouw van een tijdelijke vertrekhal voorzien we in de benodigde extra capaciteit op korte termijn. Voor de langere termijn zijn investeringen in bereikbaarheid, kwaliteit, een nieuwe pier en terminal onontbeerlijk. De luchtvaartsector is een van de motoren van de Nederlandse welvaart op zowel economisch als sociaal gebied. De luchtvaart verbindt Nederland met de rest van de wereld. Als we deze motor draaiende willen houden, is het essentieel om als luchtvaartsector, samen met overheid en de omgeving, te komen tot een afsprakenkader voor de groei na 2020. Hinderbeperking, mainportontwikkeling en kwaliteit van de leefomgeving moeten daarbij duurzaam in balans zijn.”

Belangrijkste ontwikkelingen

• Royal Schiphol Group heeft gezonde financiële resultaten behaald met een rendement op het eigen vermogen van 8,2%. Gecorrigeerd voor ongerealiseerde waardeveranderingen van het vastgoed en te verrekenen havengelden ligt het rendement op het eigen vermogen op circa 6%.

• Het passagiersvolume op Amsterdam Airport Schiphol stijgt met 9,2% naar 63,6 miljoen passagiers. Binnen het Schengengebied is het aantal passagiers met 17% gestegen. Het aantal vliegtuigbewegingen op Amsterdam Airport Schiphol stijgt met 6,3% naar 478.864. Het vrachtvolume laat een stijging zien van 2,5% tot 1.662 duizend ton.

• Per 1 april 2017 gaan de havengeldtarieven verder omlaag met 7,1%. Cumulatief is de daling 23% in de periode 2015-2017. Door de forse investeringen zullen naar verwachting de tarieven vanaf 2018 weer gaan stijgen.

• De opening van Lelystad Airport loopt ongeveer een jaar vertraging op omdat niet alles gereed is om in de benodigde luchtverkeersleiding te voorzien.

• Nu de afgesproken grens van 500 duizend vliegbewegingen per jaar tot in 2020 snel in zicht komt, zal dit mogelijk een rem zetten op de groei van Schiphol in de komende jaren, wat gevolgen kan hebben voor de concurrentiepositie van de mainport.

• De gemiddelde retailbesteding per vertrekkende passagier in de winkels achter de securitycontrole op Amsterdam Airport Schiphol is gedaald van 14,45 euro naar 13,65 euro (-5,5%). Door de opening van de vernieuwde Lounge 2 op 1 juli 2016 is het winkelaanbod verbeterd en groeit de gemiddelde besteding in deze lounge gestaag. De gemiddelde horecabesteding per vertrekkende passagier is gestegen van 3,98 euro naar 4,32 euro (+8,5%).

• Het resultaat deelnemingen draagt, met name door Groupe ADP en Brisbane Airport Corporation, 67 miljoen euro bij oftewel 22% van het nettoresultaat.

• Royal Schiphol Group was in 2016 gastheer van het vooraanstaande Airports Going Green congres. Tijdens dit congres heeft Schiphol Group onderstreept dat luchthavens het voortouw naar duurzaamheid kunnen en moeten nemen. Achttien luchthavens hebben de Airports Sustainability Declaration ondertekend om gezamenlijk op te trekken om duurzamer te worden.

download
Schiphol 2016