24
juni
2022
|
17:12
Europe/Amsterdam

Eerste reactie Schiphol op aankondiging kabinet

Schiphol heeft als opdracht om Nederland te verbinden met de wereld en tegelijk onze impact op de leefomgeving en het klimaat versneld te verminderen. Schiphol is niet voor groei om de groei, maar ook niet voor krimp om de krimp.

Wij zijn wél voor een goed doordachte aanpak die leidt tot het beoogde doel: het verbinden van Nederland met de wereld met een steeds stiller en schoner Schiphol. Dat geeft zekerheid en perspectief voor alle betrokkenen: omwonenden, overheden en luchtvaartsector. In die balans blijven wij onverminderd investeren. Daar horen een natuurvergunning en een luchthavenverkeersbesluit bij waar hard aan wordt gewerkt.

Wij zullen samen met de luchtvaartmaatschappijen in overleg treden met het kabinet om bij te dragen aan zo’n goed doordachte aanpak. De plannen van het kabinet zoals nu  gepresenteerd leiden tot grote onzekerheid en veel blijft onduidelijk. We zien dat er grote risico’s worden genomen met de kwaliteit van het netwerk. Door terug te gaan naar het oude geluidsstelsel dreigt er een verschuiving van geluidsoverlast die niet goed is voor de omgeving.

Het is teleurstellend dat, in afwijking van de ambitie uit het regeerakkoord, een besluit over Lelystad Airport pas in 2024 kan plaatsvinden. Wij hopen dat dit eerder kan.