22
december
2022
|
17:57
Europe/Amsterdam

Deelonderhandelingsresultaat CAO onderhandelingen april 2023 - september 2024 voor Schiphol Nederland B.V.

Schiphol heeft met de vakbonden VPS, FNV en CNV Publieke diensten een deelakkoord bereikt over de CAO van Schiphol Nederland B.V. De CAO gaat in per 1 april 2023 en eindigt op 30 september 2024. Met dit akkoord wil Schiphol haar medewerkers op tijd duidelijkheid geven over de financiële vooruitzichten. De belangrijkste afspraken die zijn gemaakt: 

  • Loonontwikkeling. Per 1 april 2023 stijgen de contractlonen met 8% en per 1 januari 2024 met 3,25%.  
  • Participatieregeling. Schiphol kent een variabele participatieregeling (winstdelingsregeling). Deze vervalt met ingang van 2023. Dit is verwerkt in de 8% loonstijging per 1 april 2023.  
  • Eenmalige uitkering. Medewerkers (en uitzendkrachten) ontvangen éénmalig een bedrag van €2000 bruto ( naar rato van hun dienstverband).  
  • Dertiende maand. Schiphol heeft een eindejaarsuitkering van 6,75%. Deze wordt verhoogd naar een volledige dertiende maand (8,33% van het jaarsalaris). 
  • Minimaal €14,- per uur. Het schaalminimum van iedere salarisschaal bedraagt per 1 april 2023 minimaal €14,- per uur.  

De nieuwe afspraken zijn van toepassing op medewerkers in dienst van Schiphol Nederland B.V. Dat zijn momenteel ca. 2300 medewerkers, waaronder: floormanagers, medewerkers van de havendienst en kantoorpersoneel.  

De exacte afspraken staan in het onderhandelingsresultaat. Schiphol vervolgt de gesprekken met vakbonden begin 2023 om tot een volledig onderhandelingsakkoord voor de CAO van Schiphol Nederland B.V. te komen.