17
juni
2016
|
16:41
Europe/Amsterdam

Contracten definitief ontwerp aanpassing landzijdige infrastructuur en kostenmanagement ondertekend

Schiphol Group heeft opnieuw contracten ondertekend ten behoeve van de ontwikkeling van de uitbreiding van de mainport Schiphol.

Arcadis

Ontwerp- en consultancyorganisatie Arcadis gaat het definitief ontwerp voor aanpassingen van de landzijdige infrastructuur van het Capital Programme maken. Dit doet zij conform de methode van Systems Engineering.

Hieronder vallen:

  • de ontsluitingswegen van het snelverkeer,
  • de in- en uitstaplocaties voor auto’s, groepsvervoer en openbaar vervoer,
  • voetpaden ,
  • fietspaden,
  • de inrichting van de buitenruimte en
  • het aanleggen en verplaatsen van kabels en leidingen.

De werkzaamheden van Arcadis zijn op 1 april 2016 gestart.

Dit contract is het resultaat van Europese aanbestedingen via de Best Value methode.

IGG Bointon de Groot en Turner & Townsend Cost Management

De combinatie IGG Bointon de Groot en Turner & Townsend Europe heeft de Europese aanbesteding ‘Kostenmanagement Schiphol A-gebied’ gewonnen en gaat zich daarom bezig houden met:

pro-actief kostenadvies met betrekking tot Total Cost of Ownership en

risico’s, optimalisaties en varianten voor de projecten Landzijde, Parkeren, Pier - Airside en Terminal - Corridor.

Het contract met deze partij is eind april formeel ondertekend, waarna de werkzaamheden in mei zijn gestart.

Perform today, create tomorrow

Schiphol heeft meer ruimte nodig om de groei van het aantal passagiers en vliegtuigbewegingen te kunnen accommoderen en faciliteren. Met de ontwikkeling van een nieuwe pier en terminal investeert Schiphol in de capaciteit en kwaliteit van de mainport Schiphol en verstevigt ze haar internationale concurrentiepositie. Voor de bouw van de pier en terminal moet de infrastructuur van de toegangswegen en parkeerplaatsen ingrijpend wijzigen.

Tegelijkertijd werkt Schiphol aan het verbeteren van de bereikbaarheid door investeringen in het OV-Knooppunt, Schiphol Plaza en het Jan Dellaertplein.

Deze infrastructurele projecten worden integraal gemanaged vanuit het investeringsprogramma ‘Perform today, create tomorrow’.