27
juni
2023
|
11:51
Europe/Amsterdam

Buitenveldertbaan van 3 t/m 11 juli buiten gebruik voor jaarlijks regulier onderhoud

Samenvatting

Van maandag 3 tot en met dinsdag 11 juli zijn er reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de Buitenveldertbaan. Tijdens het baanonderhoud is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. In situaties waarbij vliegtuigen normaal gesproken starten vanaf of landen op de Buitenveldertbaan kan tijdens deze periode een andere baan ingezet worden, zoals de Schiphol-Oostbaan, Zwanenburgbaan of Aalsmeerbaan.

Aan start- en landingsbanen wordt jaarlijks regulier onderhoud uitgevoerd, zodat deze in goede conditie zijn en blijven. Er worden aan de Buitenveldertbaan, waar nodig, kleine reparaties aan het asfalt en markeringen uitgevoerd. De bekabeling en elektra worden gecontroleerd, lampen schoongemaakt of vervangen en omliggende grasvelden worden gemaaid. Het hemelwaterafvoer systeem wordt gecheckt en doorgespoeld. Omdat de Buitenveldertbaan tijdens deze werkzaamheden niet in gebruik is voor vliegverkeer, is er ook gelegenheid om de taxibanen rondom te controleren en de bebording aan te passen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Heijmans.
 

Bewoners met vragen    
Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer en baangebruik tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. BAS geeft op hun website uitleg over het actuele baangebruik en operationele bijzonderheden en is het informatie- en meldingencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. Dit kan 7 dagen per week (09.00-17.00 uur) via telefoonnummer 020-6015555 of door het raadplegen van de website.     

Op de websites van BAS en Schiphol wordt wekelijks informatie gepubliceerd over het vliegverkeer op Schiphol. Omwonenden van Schiphol hebben met de app Notifly bovendien altijd real-time inzicht in het actuele en verwachte vliegverkeer op hun locatie. Schiphol houdt omwonenden via een nieuwsbrief op de hoogte van relevante ontwikkelingen rond het vliegverkeer op Schiphol. Iedereen kan zich aanmelden voor de burennieuwsbrief.