06
januari
2022
|
09:00
Europe/Amsterdam

Birgit Otto verlaat Royal Schiphol Group in 2022

In 2022 loopt de tweede en tevens laatste termijn af van Birgit Otto als Chief Operations Officer (COO) van Royal Schiphol Group. Zij zal per 1 juni 2022 Royal Schiphol Group verlaten. Birgit Otto is dan 21 jaar werkzaam geweest voor Royal Schiphol Group, in Operations, Asset Management en Commercial, en acht jaar als lid van de Management Board.  

De Raad van Commissarissen heeft in lijn met de reorganisatie die Schiphol heeft doorgevoerd en de wens tot efficiëntere bedrijfsvoering besloten de Management Board te verkleinen van vier naar drie bestuurders. Daarom zal Birgit Otto enkele maanden vroeger vertrekken en zal zij niet vervangen worden. Vanaf 1 juni 2022 bestaat de Management Board uit Dick Benschop (Chief Executive Officer), Hanne Buis (Chief Operating Officer) en Robert Carsouw (Chief Financial Officer). 

Birgit Otto: “Ik heb met veel passie en plezier leiding gegeven aan Royal Schiphol Group en ben trots op wat wij in deze periode hebben bereikt, ondanks de voortdurende uitdagingen die er voor Schiphol zijn. Naast de continue aandacht voor de dagelijkse operatie zijn er belangrijke projecten en investeringen gestart en gerealiseerd. Mijn focus heeft altijd gelegen op het creëren van toegevoegde waarde in de brede zin van het woord voor onze luchtvaartmaatschappijen, de passagiers en onze overige stakeholders. Schiphol is een unieke plek en een geweldig bedrijf.” 

Louise Gunning, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Ik wil Birgit heel hartelijk danken voor alles wat zij voor Schiphol Group heeft betekend. Zij was altijd de “stem van de klant” in de organisatie. In haar periode heeft Schiphol belangrijke stappen kunnen maken in de verdere digitalisering, integrale veiligheid en capaciteitsmanagement. We wensen Birgit veel succes met haar volgende stappen.”