01
maart
2023
|
12:00
Europe/Amsterdam

Actieplan voor minder gebruik van ingebouwde hulpmotor vliegtuigen (APU) op Schiphol

Schiphol heeft, met input van de partners op de luchthaven, een actieplan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ingediend over het terugdringen van het gebruik van de ingebouwde hulpmotor (APU) van vliegtuigen op het platform. Schiphol ziet het terugdringen van APU gebruik als een prioriteit omdat het concreet verbetering brengt in de werkomstandigheden en de gezondheid van de platform medewerkers. Daarnaast draagt het bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot van de luchtvaart als geheel.

Een auxiliary power unit (APU), is een hulpmotor (meestal) in de staart van een vliegtuig. Deze hulpmotor maakt het opstarten van het vliegtuig mogelijk, zorgt voor elektriciteit in het vliegtuig en levert pneumatische druk, die (onder andere) nodig is voor de airconditioning aan boord. De APU werkt op kerosine, bij het gebruik ervan komen schadelijke stoffen vrij en het veroorzaakt geluidsoverlast voor platform medewerkers.

In het rapport van ILT, over het gebruik van de ingebouwde hulpmotor (APU) van een vliegtuig, is Schiphol gevraagd om vóór 1 maart 2023 met een actieplan te komen om dit APU-gebruik terug te dringen.

De belangrijkste acties in het actieplan, op basis van de conclusies uit het ILT-rapport, zijn: 

1.     Het verkorten van het gebruik van de APU 

  • Het toegestane gebruik van de APU, voor vertrek van een vliegtuig, wordt vanaf 20 april teruggebracht van 10 naar 5 minuten. Uitbreiden van voorzieningen voor preconditioned air (PCA) 

2.     Schiphol gaat PCA-units aanbieden en deze op de geschikte Vliegtuig Opstel Plaatsen (VOP) beschikbaar maken. Preconditioned air zorgt ervoor dat de hulpmotor minder gebruikt hoeft te worden. 

3.     Verbetering van toezicht op gebruik APU 

  • Uitbreiding van toezicht door Schiphol Authority op gebruik van APU.  
  • Schiphol (havendienst) stelt, per geval aan de hand van vastgestelde criteria, vast of gebruik van APU is toegestaan, de gezagvoerder blijft eindverantwoordelijk.

4.     Overgaan op gebruik van duurzame brandstof 

  • Door grondmateriaal in te zetten om APU-gebruik te verminderen waarbij apparatuur in de grondoperatie gebruik maakt van hernieuwbare diesel. 

5.     Bevorderen gebruik van fixed power (walstroom) 

  • voorkomen van storingen in apparatuur door het geven van instructies, het proces om storingen te verhelpen te verbeteren. 

6.      Schiphol zal een bewustwordingscampagne voor alle medewerkers uitvoeren waarin het belang van het verminderen van APU gebruik wordt uitgelegd.