23
november
2021
|
16:21
Europe/Amsterdam

246 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vinden werk op Schiphol

Samenvatting

Sinds de ondertekening van Banenplan Schiphol in januari 2020 zijn 246 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gegaan op de luchthaven. Het Banenplan is een samenwerking tussen Werkgevers Servicepunt Groot-Amsterdam (WSP), de gemeente Amsterdam, Luchtvaart Community Schiphol (LCS) en Schiphol.  

We zijn blij dat zoveel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende werkplek vinden op onze luchthaven. Ondanks de uitdagingen en impact van de coronacrisis, blijft Schiphol een plek van divers werk voor mensen met verschillende talenten en opleidingsniveaus. Iedereen die kan en wil werken, verdient een kans op Schiphol. Daar blijven we ons voor inzetten.
Esmé Valk, directeur Human Resources bij Royal Schiphol Group

In januari 2020 ondertekenden Royal Schiphol Group, WSP, gemeente Amsterdam en LCS het Banenplan, met als doel om in 3 jaar tijd 750 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden op Schiphol. Vanwege de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt in de reissector bleek deze doelstelling niet meer haalbaar.

Ondanks de turbulente periode van de afgelopen tijd, is onze ambitie om een inclusieve luchthaven te zijn onveranderd gebleven. Tot op heden hebben 246 mensen uit deze doelgroep een werkplek gevonden op Schiphol. Hiervan is een groot deel werkzaam in de transport en logistiek. De grootste groep instromers zijn jongeren en mensen vanuit de WW of Bijstand.
Francien David, directeur Luchtvaart Community Schiphol

Een inclusieve luchthaven 

Het Banenplan Schiphol is onderdeel van het initiatief Luchtvaart Inclusief. Ruim 50 werkgevers op Schiphol zetten zich in om duurzame arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waaronder bijvoorbeeld vijftigplussers, statushouders, arbeidsbeperkten en mensen die langdurig in een uitkering zitten. Bekijk drie voorbeelden in deze video: