07
maart
2022
|
15:50
Europe/Amsterdam

Werkgevers en FNV Luchtvaart bereiken onderhandelingsresultaat voor eerste CAO passagiers- en bagage-afhandelingssector

Schiphol Group feliciteert werkgeversvereniging WPBL en vakbond FNV met het bereiken van dit onderhandelingsresultaat voor een sector CAO passagiers- en bagage-afhandeling. Dit is heel goed nieuws voor alle werknemers van de afhandelingsbedrijven die werken op de luchthaven. Samen met de vakbond en WPBL zal Schiphol zal zich actief in blijven zetten voor de implementatie van deze sector CAO. Zo blijft de luchthaven een aantrekkelijke werkplek met goede (sociale) arbeidsomstandigheden.

 

De onderhandelingsdelegaties van werkgeversvereniging WPBL en vakbond FNV Luchtvaart hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een eerste, sectorbrede CAO voor de bedrijfstak passagiers- en bagageafhandeling. De CAO krijgt een looptijd van drie jaar en moet ingaan op 1 juli 2022. 

Hoofdpunten van het akkoord zijn: 
1. Een forse verhoging van alle lonen (ook het minimumloon) 
2. Meer inkomensgroeiperspectief op lange termijn 
3. Meer inkomenszekerheid; Aandeel ’vast' inkomen als percentage van het totale inkomen neemt substantieel toe. 
4. Gezond en vitaal werken tot en met de AOW-leeftijd 
 

Het onderhandelaarsresultaat wordt met een positief advies voorgelegd aan de achterban van de vakbond. Als de leden ermee instemmen, is de eerste sectorbrede CAO voor de afhandelingssector een feit. De lonen nemen dan van hoog tot laag met gemiddeld 7,5% toe. Het laagste startsalaris komt over drie jaar maar liefst 34% boven het huidige wettelijke minimumloon te liggen. 


De felle concurrentie tussen afhandelingsbedrijven in de afgelopen jaren is ten koste gegaan van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Een sectorbrede, algemeen verbindende CAO op basis van dit resultaat, zorgt voor een einde aan de ‘race-to-the-bottom’ en een meer gelijk speelveld tussen aanbieders. 


WPBL-voorzitter en cao-onderhandelaar Michel van de Stolpe: " Ik ben er trots op dat we, naast afspraken over een forse loonsverhoging, meer inkomenszekerheid en salarisperspectief, ook goede afspraken hebben kunnen maken over verbetering van de sociale arbeidsomstandigheden; gezondheid en vitaliteit, kortom, duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierdoor wordt werken voor een afhandelingsbedrijf op Schiphol en andere Nederlandse luchthavens een stuk aantrekkelijker.”

 
Roos Rahimi, bestuurder FNV Luchtvaart: ‘Veel medewerkers die nu net boven het minimumloon verdienen, gaan er in de komende drie jaar meer dan 30 procent op vooruit. Dat is fantastisch. Waar voorheen de afhandelingsbedrijven elkaar beconcurreerden op arbeidsvoorwaarden, hebben ze nu samen met ons de handen ineen geslagen. Hiermee is de basis gelegd voor een sector waarin medewerkers zich weer gewaardeerd gaan voelen’. 


Voor de werkgevers verenigd in de WPBL waren het verbeteren van de lonen en het salarisperspectief, een groter aandeel vaste beloning en de gezondheid en vitaliteit van medewerkers belangrijke speerpunten. Door middel van een eenduidig en evenwichtig pakket van arbeidsvoorwaarden wilden de werkgevers duidelijkheid geven over arbeidsvoorwaarden in deze sector, meer zekerheid bieden op salaris, werktijden en loopbaan en een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket bieden aan huidige en toekomstige medewerkers. De WPBL weet zich gesteund door Schiphol Group die zich al eerder in positieve zin uitsprak over de mogelijke komst van een sector-CAO en heeft toegezegd een actieve bijdrage aan de implementatie ervan te zullen verlenen.