18
april
2012
|
18:00
Europe/Amsterdam

Werkgelegenheid op Schiphol sinds 2008 weer gestegen

Voor het eerst sinds 2008 is de werkgelegenheidsontwikkeling op de luchthaven Schiphol weer gestegen. In de periode van oktober 2010 tot en met oktober 2011 was een stijging te zien van 3,2%. In totaal werkten er die periode 61.716 personen op de luchthaven. Het herstel op Schiphol is sterker dan het herstel op landelijk niveau, waar de werkgelegenheid in 2011 nog daalde met 0,2%. Dit blijkt uit het jaarlijks overzicht werkgelegenheid op de luchthaven Schiphol, dat Regioplan Beleidsonderzoek heeft uitgevoerd in opdracht van Schiphol Group.

De groei van de werkgelegenheid is vooral te zien bij partijen die direct betrokken zijn bij het transport van personen en vracht (+ 2,9%) en bij de categorie overig (+8,4%). De werkgelegenheid bij overheidsinstellingen is gelijk gebleven.

Verwachtingen voor komend jaar niet veranderd

De algemene verwachting ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid op Schiphol is dit jaar gelijk aan vorig jaar. Van alle bedrijven met werkgelegenheid denkt 28,8% dat het personeelsbestand in 2012 zal groeien, vorig jaar was dit 27,8%. Ruim de helft van alle bedrijven verwacht dat de werkgelegenheid gelijk zal blijven.

Woonplaats

Ten opzichte van 2010 is er in 2011 weinig veranderd in de herkomst van de werknemers op Schiphol. 92,7% van de Schipholmedewerkers woont in een van de vier Randstadprovincies. 58,5% van de medewerkers woont in Noord-Holland, 20,8% in Zuid-Holland, 7,3% in Flevoland en 6,1% in Utrecht. Ruim de helft van de werknemers op Schiphol (55,1%) woont in een van de 35 gemeenten die deel uitmaken van het zogenaamde CROS-gebied (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol).