08
februari
2018
|
11:46
Europe/Amsterdam

Waar bestaan de 500.000 vliegbewegingen uit?

In diverse media is deze week gemeld dat Schiphol zakenvluchten en helikopters niet mee telt om zo het maximum aantal vliegbewegingen van 500.000 niet te overschrijden. Dat is onjuist. Aan de Alderstafel is in 2008 met alle partijen een plafond van 500.000 vliegbewegingen afgesproken tot en met 2020. Dit plafond heeft betrekking op het grote verkeer op Schiphol, het zogenaamde handelsverkeer. Dit plafond en de definitie van handelsverkeer wordt door de rijksoverheid wettelijk vastgelegd.


Maar wat is handelsverkeer?
Kijken we naar de officiële omschrijving dan gaat het om ''verkeersvluchten van luchtvaartmaatschappijen die open staan voor individuele boekingen voor passagiers, vracht of post, en die betreffen: geregelde vluchten, zijnde lijnvluchten of commerciële vluchten uitgevoerd op een vaste route volgens een gepubliceerde dienstregeling, en niet-geregelde vluchten, zijnde chartervluchten in het passagiers- en vrachtvervoer of commerciële vluchten met een ongeregeld karakter.” Het zogeheten General Aviation verkeer bestaat uit zakenvluchten en helikopters die op Schiphol landen en starten. Deze vallen niet onder het handelsverkeer en worden dus niet meegerekend. Dit is nogmaals conform afspraak met alle partijen.


Wat is er nu aan de hand?
In het huidige Luchthavenverkeerbesluit komt nu een definitie voor handelsverkeer. Daarmee legt de rijksoverheid de bestaande definitie wettelijk vast. Er is dus geen sprake van een aanpassing waarbij zakenvluchten en helikopters buiten de telling worden gehouden.

Overigens wordt in de berekeningen van de te verwachten geluidsbelasting, emissies en externe veiligheid in de praktijk wel rekening gehouden met de bijdrage van General Aviation.

Bekijk voor meer informatie de download wijziging luchthavenverkeerbesluit rechtsboven deze pagina.