08
december
2017
|
15:24
Europe/Amsterdam

Statement tav selectieproces nieuwe CEO Royal Schiphol Group

Het selectieproces inzake de nieuwe CEO van Royal Schiphol Group bevindt zich momenteel in de verkennende fase. Over het verdere verloop van het proces en/of mogelijke kandidaten worden geen mededelingen gedaan. Het streven is om het selectie- en benoemingsproces in het eerste kwartaal van 2018 af te ronden.

De Raad van Commissarissen van Schiphol benoemt een kandidaat na consultatie met de aandeelhouders.