27
mei
2016
|
11:19
Europe/Amsterdam

Statement nav berichtgeving Telegraaf, lange termijn scenario Schiphol - 27 mei 2016

Statement nav berichtgeving Telegraaf, lange termijn scenario Schiphol - 27 mei 2016

Een eventuele uitbreiding van Schiphol – zoals vanochtend in de Telegraaf werd gesuggereerd – is verre toekomstmuziek en in deze fase niet opportuun. Over de invulling van de lange termijngroei van de luchthaven zijn er diverse scenario’s, zoals onder anderen beschreven in het Schiphol rapport, “Lange termijn visie op de ontwikkeling van de mainport Schiphol” uit mei 2007, en daarnaast ook vermeld in de Beleidsnota Ministerie van Infrastructuur en Milieu April 2016: "Mainport en Metropool - Versterking van kracht en kwaliteit van de Schipholregio" (zie onder, pag 21.)

Voor alle lange termijn scenario’s geldt dat ze afhankelijk zijn van veel factoren en partijen. Leidend daarbij is de marktontwikkeling de komende decennia.

Schiphol richt zich voorlopig volledig op de expansie van de huidige locatie, waaronder de uitbreiding met een nieuwe terminal (gereed in 2023) en pier (gefaseerd gereed 2019-2026) en de ontwikkeling van Lelystad airport (geplande opening 2018).

Appendix: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/04/29/beleidsnota-mainport-en-metropool