01
juni
2022
|
12:33
Europe/Amsterdam

Sociaal akkoord bereikt door Schiphol Group, FNV en CNV

Schiphol, FNV en CNV hebben vandaag een uniek en ambitieus sociaal akkoord bereikt over betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Het akkoord zorgt ervoor dat Schiphol in een krappe arbeidsmarkt een aantrekkelijke plek is om te werken. Met het akkoord is door Schiphol invulling gegeven aan een belangrijke actielijn uit het Actieplan Zomer 2022. Het akkoord wordt door de vakbonden met positief advies voorgelegd aan hun leden. 

Arbeidsvoorwaarden 
Medewerkers die werkzaam zijn in de beveiliging, schoonmaak, PRM (het begeleiden van mensen met beperkte mobiliteit), grondafhandeling (check-in, bagage en platform) en het besloten busvervoer krijgen vanaf vandaag, 1 juni 2022, een zomertoeslag € 5,25 bruto per gewerkt uur. Deze toeslag geldt tot maandag 5 september 2022 en geldt met terugwerkende kracht voor de twee weken meivakantie. 

Daarbovenop krijgen de medewerkers in de beveiliging, schoonmaak, PRM en het besloten busvervoer vanaf 1 september 2022 een zogenaamde ‘Schiphol Arbeidsmarkttoeslag’ van € 1,40 bruto per gewerkt uur. Deze toeslag loopt tot 1 september 2023. Naast verbeterde arbeidsvoorwaarden doet Schiphol ook uitspraken over dat werken op de luchthaven voor de medewerkers op wie het akkoord ziet geen geld mag kosten en dat bijvoorbeeld woon-werkverkeer 100% vergoed moet worden (op ov-basis). 

Arbeidsomstandigheden 
Per 1 oktober 2022 start de eerste fase van het zogenoemde ‘equipment pooling’. Afhandelaren op Schiphol kunnen dan standaard afhandelmateriaal, zoals bagagekarren, gaan gebruiken. Dit maakt het werk makkelijker en nog veiliger. 

Sociale standaard 
Voor de langere termijn zijn er afspraken gemaakt over de vraag hoe Schiphol om zal gaan met het uitbesteden van werk en aanbestedingen. Daar wordt voor 1 januari 2023 een sociale standaard voor opgesteld. Bij aanbestedingen in de arbeidsintensieve sector waar het werk hetzelfde blijft is het uitgangspunt dat alle arbeidsvoorwaarden en individuele toezeggingen worden overgenomen door de nieuwe werkgever. Schiphol betrekt de vakbonden bij de totstandkoming van deze sociale standaard. Voor het einde van het jaar komt er en ‘Sociaal Dialoogtafel’ waarin sociale thema’s op de luchthaven in brede zin besproken worden . 

Looptijd 
De afspraken tussen Schiphol en de vakbonden gaan in op 1 juni 2022 en lopen tot 1 september 2023. 

Kwaliteit en versnelling

Dit is een heel belangrijk akkoord om het werk op onze luchthaven nu en in de toekomst aantrekkelijk te houden. Ik ben zeer blij dat we dit akkoord samen met de vakbonden hebben bereikt. Een belangrijke actielijn van ons Actieplan Zomer 2022 wordt hiermee ingevuld. Dit akkoord past bij de strategie van Schiphol waarin kwaliteit leidend is. De gemaakte afspraken versnellen onze eerder ingezette koers. Het helpt Schiphol bij de zomer. Medewerkers in de terminal zetten zich elke dag keihard in voor de reizigers. Dat is hen de afgelopen periode niet makkelijk gemaakt en het is zeer terecht dat we hen voor al dat harde werk extra belonen. 

Dick Benschop, President & CEO van Royal Schiphol Group

Schiphol aantrekkelijker voor werknemers
Het onderhandelingsresultaat wordt door de vakbonden met een positief advies voorgelegd aan de achterban. 

Dit is een mooi akkoord. De mensen op Schiphol krijgen een substantiële bonus voor de hoge werkdruk van de afgelopen periode en de komende zomer. En ook verbeteren de arbeidsomstandigheden. Werken op Schiphol wordt een stuk aantrekkelijker. Schiphol Group moet nu hard aan de bak om de afspraken ook echt in de praktijk voor elkaar te krijgen.

Joost van Doesburg, campagneleider FNV Schiphol

Historisch akkoord

Er ligt een uitgebreid pakket voor grote groepen werknemers op Schiphol. In dat opzicht is het een historisch akkoord. Werknemers krijgen een Schiphol Arbeidsmarkttoeslag én een zomertoeslag voor de drukste periodes. Op de piekmomenten kunnen de beveiligers ook rekenen op de marechaussee, om alles in goede banen te leiden. De drukte is niet van de ene op de andere dag opgelost, maar dit geeft wel lucht en perspectief. Werken op Schiphol moet weer leuker worden. Met dit akkoord zetten we met elkaar een grote stap in de goede richting.

Erik Honkoop, onderhandelaar van CNV Vakmensen