15
maart
2012
|
10:00
Europe/Amsterdam

Schipholfonds in beweging gaat van start

In 1994 is op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol het Schipholfonds opgericht met als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting te brengen. Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks een schenking van de luchthaven.

Vanaf maart 2012 gaat het Schipholfonds van start met een nieuwe invulling van de activiteiten. Het Schipholfonds heeft gekozen voor het thema ‘fysieke beweging’.

Het bestuur van het fonds kent donaties toe aan algemeen nut beogende instellingen, zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn op het gebied van fysiek bewegen.

Nieuw is dat het Schipholfonds twee keer per jaar een substantiële donatie van maximaal € 100.000 uitkeert, één keer voor een initiatief voor minder validen en één keer voor een regulier project.

In beweging

Het Schipholfonds wil in de directe omgeving van Amsterdam Airport Schiphol een bijdrage leveren om fysieke beweging te stimuleren. Naast dat bewegen mensen verbindt, draagt het tevens bij aan vitaliteit en gezondheid.

Om het stimuleren van bewegen te realiseren, richt het Schipholfonds zich hierbij op de plaatsen en locaties waar mensen bewegen, verenigingen met een project op het gebied van bewegen en sportverenigingen. Denk hierbij aan:

Activiteiten: toernooien, een straatvoetbalfestijn, (school) manifestatie.

Projecten: een innovatief project dat aanzet tot fysiek bewegen in buurt of wijk.

Roerende zaken: allerhande benodigdheden van (sport)verenigingen, zoals materialen.