07
september
2012
|
13:00
Europe/Amsterdam

Schiphol tekent contract met ROBIN Radar Systems

Schiphol heeft een contract getekend met ROBIN Radar Systems voor de start met een proef met een vogelradarsysteem op Schiphol.

De proef moet uitwijzen of vogels die richting Schiphol vliegen en die mogelijk een risico vormen (grote, zware of groepsvormende soorten) met een vogelradarsysteem in een vroeg stadium kunnen worden opgemerkt. De proef start op 1 januari 2013 en zal ruim een jaar duren.

In de afgelopen tien jaar is de ganzenpopulatie rondom Schiphol sterk toegenomen. De ganzen bevinden zich niet op het terrein van Schiphol, maar bevinden zich in de omgeving van Schiphol en vliegen over Schiphol heen, wat tot vogelaanvaringen kan leiden.

Schiphol heeft voor ROBIN Radar Systems gekozen omdat zij onder meer met hun geavanceerde software een radarsysteem ‘op maat’ kunnen leveren. Schiphol is de eerste grote luchthaven in Europa die een dergelijk onderzoek gaat doen.

Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen

Om de problemen met ganzen in de omgeving van Schiphol effectief aan te kunnen pakken is in juni 2010 door de rijksoverheid de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) opgericht, waar ook Schiphol zitting in heeft. Deze Regiegroep heeft in april 2012 een convenant ondertekend om via een zogenaamde viersporenaanpak de ganzenproblematiek in de omgeving van Schiphol gezamenlijk aan te pakken door:

1. Voortzetting van ver- en bejaging van ganzen

2. Preventie toe te passen door bewerking van landbouwgrond en variatie in gewas;

3. Geen nieuwe natuurontwikkeling rond Schiphol;

4. Het onderzoeken van de inzet van techniek en de invoering van radar als hulpmiddel op Schiphol.

ROBIN

ROBIN staat voor ‘Radar Observation of Bird INtensity’. Het ontstond in de jaren tachtig als project binnen het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO en werd ontwikkeld voor de Nederlandse Luchtmacht. Later investeerde ook ruimteorganisatie ESA in het project. In 2010 werd de technologie commercieel beschikbaar gemaakt.