09
maart
2017
|
17:45
Europe/Amsterdam

Schiphol stimuleert circulaire economie in Noord-Holland

Amsterdam Airport Schiphol heeft samen met onder meer Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en verschillende gemeenten een overeenkomst getekend om circulaire economie in de provincie Noord-Holland te stimuleren. Met de intentieverklaringen spraken de organisaties tijdens de Dag van de Samenwerking af om het gebruik van primaire grondstoffen versneld terug te dringen.

Concrete afspraken uit de circulaire deal zijn onder meer dat de ondertekenaars zich inzetten om het grondstoffengebruik te beperken. Zij gaan gezamenlijk onderzoek doen om te voorkomen dat er afval ontstaat uit de grondstofketens voor biomassa en bouw. Het doel is om circulair ontwikkelde producten te gaan gebruiken. Chief Commercial Officer André van den Berg: ‘Met het project Light as a Service heeft Schiphol al laten zien dat we circulaire economie omarmen. Met deze intentieverklaring geven we samen met de andere ondertekenaars een impuls aan de versnelling van een circulaire economie in Noord-Holland.’

Op de Dag van de Samenwerking, georganiseerd door Rijkswaterstaat, gingen de organisaties in gesprek over hoe zij elkaar kunnen inspireren en verder helpen op het gebied van duurzame bereikbaarheid, energiebesparing, duurzame gebiedsontwikkeling en circulaire economie.

Duurzaamste luchthaven

Schiphol heeft de ambitie om de meest duurzame luchthaven ter wereld te worden en in 2030 afvalvrij te zijn, dit doen we onder de noemer Zer0 Waste 2030. Een van de manieren om dat te bereiken is door zoveel mogelijk circulair te werken. In een circulaire economie worden producten en materialen die anders afval zouden zijn, volledig hergebruikt. Daardoor behouden grondstoffen hun waarde en verdwijnt er geen afval in het milieu.