19
mei
2011
|
12:00
Europe/Amsterdam

Schiphol lid van APX beurs voor inkoop elektriciteit en gas

Schiphol start innovatieve samenwerking met Bergen Energi en APX-ENDEX

Met ingang van 1 april 2011 is Schiphol Group lid van de APX-ENDEX, de Nederlandse energiebeurs, voor inkoop van elektriciteit en gas op de korte en lange termijnmarkt. Schiphol verzorgt zelf de primaire energievoorziening van elektriciteit, gas en water op het Schiphol terrein, en is zelf netbeheerder van het elektriciteit- en gasnetwerk. Door het lidmaatschap bij APX-ENDEX kan Schiphol volledig onafhankelijk en zonder tussenkomst van leveranciers elektriciteit en gas tegen Europese marktprijzen inkopen.

Schiphol voorziet in de toekomst een meer fluctuerende vraag door de levering van elektriciteit en koeling aan vliegtuigen en de toename van elektrisch vervoer. Daarnaast onderneemt zij diverse initiatieven om op het Schiphol terrein zelf duurzame energie op te wekken door middel van zonnecellen of biomassa. Dit moet resulteren in minder CO2-emissies. Het zelfstandig lidmaatschap aan de APX-ENDEX maakt het mogelijk, om in aanvulling op duurzame energieopwekking, zo flexibel mogelijk in te kunnen spelen op de vraag naar elektriciteit en gas, deze zo efficiënt mogelijk in te kunnen kopen en de kosten daarvan te optimaliseren. Schiphol werkt hierbij nauw samen met de Noorse energy expert Bergen Energi en APX-ENDEX.

Pieter Verboom, CFO Schiphol Group: “Energie is van vitaal belang voor vele processen op de luchthaven. De inkoop van groene elektriciteit en gas is hierin een essentieel onderdeel, welke direct raakvlak heeft met onze corporate responsibility doelstellingen en bijdraagt aan een financieel gezonde bedrijfsvoering. Onze nieuwe samenwerking met APX-ENDEX en Bergen Energi brengt ons een stap dichter bij de realisatie van deze doelstellingen.”