21
februari
2018
|
14:19
Europe/Amsterdam

Reactie Royal Schiphol Group op uitstel opening Lelystad Airport

President-directeur van Royal Schiphol Group Jos Nijhuis:

‘Natuurlijk begrijp ik dat de minister zorgvuldigheid voorop stelt. Tegelijkertijd moet de luchtvaart in Nederland nu nog langer wachten op de invulling van een politiek en maatschappelijk besluit dat 10 jaar geleden is genomen. Dat vind ik teleurstellend.’

‘Luchtvaart blijft immers groeien en mensen pakken steeds vaker het vliegtuig voor hun werk of vakantie. De opening van Lelystad Airport op 1 april 2019 was een deel van de oplossing. Dat constateert de minister ook. Helaas gaat dat nu niet door.’

‘Er kan op deze manier dus geen invulling worden gegeven aan de door de luchtvaartsector, omwonenden en politiek afgesproken selectiviteit in het Aldersakkoord. Dat akkoord is één en ondeelbaar. Dat betekent dat we weer met elkaar om de tafel moeten om een oplossing te vinden.’