11
oktober
2017
|
12:30
Europe/Amsterdam

Reactie Schiphol regeerakkoord

Royal Schiphol Group is positief over de aandacht voor luchtvaart in het regeerakkoord. Het akkoord biedt ruimte voor verdere ontwikkeling en erkent het belang van de luchtvaart voor Nederland. Samen met de nieuwe regering, Tweede Kamer en alle betrokkenen wil Schiphol voortvarend aan de slag gaan met de uitdagingen die voor ons liggen.

Schiphol wil actief blijven bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en gaat daarom graag met de nieuwe regering in gesprek hoe we deze gezamenlijke ambitie vorm kunnen geven. De voorgestelde route via innovatie, Europese afspraken en tariefdifferentiatie is voor het behoud van onze concurrentiepositie de enige juiste, meest efficiënte en effectieve. Een vliegtax is daarmee dan ook niet nodig.

We werken hard verder aan hinderbeperking. Samen met de hele sector willen wij inzetten op een slimme, veilige en duurzame ontwikkeling van de luchtvaart. Dat is goed voor de Nederlandse economie, werkgelegenheid en het vestigingsklimaat. Daarbij staat balans met de omgeving centraal. Het is positief dat de nieuwe regering ook de randvoorwaarden voor een sterke Mainport verder op orde maakt door in te zetten op betere bereikbaarheid via het openbaar vervoer, meer en slimme capaciteit bij de grenscontroles en een actieve aanpak van de herindeling van het luchtruim. Zo bouwen we samen aan een optimaal verbonden Nederland.