05
april
2022
|
17:26
Europe/Amsterdam

Reactie Schiphol op stikstofcijfers ministerie LNV

De stikstofuitstoot van luchtvaart is ruim 1% van de totale uitstoot in Nederland volgens het rapport van de commissie Remkes uit juni 2020 over stikstof. In de top-100 zoals gepubliceerd door de Minister wordt alleen stikstof (NOx) uitstoot meegenomen die is geregistreerd op bedrijfsniveau. Doordat de volledige uitstoot van de luchtvaart wordt geregistreerd via de luchthavens, staat de luchtvaart als enige sector in een lijst van voornamelijk bedrijven. Om de stikstofuitstoot van de luchtvaart in perspectief te plaatsen: in vergelijking met andere sectoren stoot de luchtvaart relatief weinig stikstof uit, bijvoorbeeld ruim 15x minder dan het wegverkeer. 

Hoewel de bijdrage van de luchtvaart hiermee niet groot is, vinden we het het belangrijk onze uitstoot zoveel als mogelijk terug te dringen. Daartoe hebben we concrete acties gedefinieerd als onderdeel van ons plan om de meest duurzame luchthaven van de wereld te zijn. Onderdeel van deze acties zijn: het elektrificeren van grondmaterieel, het rijden met elektrische bussen op en rond de luchthaven, het aanleggen van walstroom voor vliegtuigen en het invoeren van duurzaam taxiën van vliegtuigen. Bovendien is per april een stikstofheffing in onze havengelden in werking getreden: hoe meer stikstof een vliegtuig uitstoot, hoe hoger die heffing.