16
februari
2021
|
11:17
Europe/Amsterdam

Reactie Schiphol op gewijzigde Luchthavenverkeersbesluit

Het nieuwe Luchthavenverkeerbesluit (LVB) legt de milieugrenzen en de regels voor het baangebruik voor Schiphol vast. Deze worden in de praktijk al sinds 2012 toegepast, maar nu voorzien van een wettelijke basis en de daarbij behorende handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit LVB biedt zekerheid aan alle betrokkenen, inclusief de omwonenden. 

In het LVB zijn enkele nieuwe elementen opgenomen die helpen de kwaliteit van het netwerk te behouden en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren: 

  • De beperking van het aantal nachtvluchten op Schiphol wordt aangescherpt van maximaal 32.000 nachtvluchten per jaar naar 29.000
  • Het LVB gaat uit van een gefaseerd herstel in de komende jaren naar 500.000 bewegingen. 

CEO Dick Benschop van Schiphol: “Het LVB komt op een bijzonder moment, midden in de coronacrisis die de hele samenleving en ook de luchtvaart hard raken. Voor de luchtvaart voorzien wij een periode van gecontroleerd herstel van het netwerk dat ons land verbindt met de grote economische centra in de wereld. Dat herstel gaat hand in hand met het verbeteren van de leefomgeving en verduurzaming van de luchtvaart.” 

Wet natuurbescherming
Om dit LVB mogelijk te maken heeft Schiphol op 1 oktober 2020 een aanvraag gedaan voor een vergunning op basis van de wet Natuurbescherming.  

Aan de rechterzijde (onder downloads) staan de passende beoordelingen voor de vergunning van Schiphol en Lelystad Airport, inclusief een leeswijzer en samenvattende infographic. De ontwerp-besluiten zijn inmiddels gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).