26
augustus
2017
|
10:17
Europe/Amsterdam

Reactie Schiphol op artikel NRC Handelsblad 26 augustus 2017

Schiphol betreurt het door NRC geschetste beeld dat er veelvuldig en stelselmatig sprake zou zijn van fraude en integriteitsschendingen. Dit klopt niet. Schiphol hanteert een zero tolerance-beleid en zet juist in op preventie van en sanctie bij integriteitsschendingen. De luchthaven is hier zo scherp op omdat er vele projecten spelen waar veel leveranciers bij betrokken zijn.

Schiphol doet vele honderden projecten op jaarbasis waarbij we samenwerken met veel verschillende leveranciers. Helaas zijn integriteitsincidenten niet uit te sluiten. Schiphol kent de risico’s en voert een actief integriteitsbeleid.

Als er een mogelijk incident wordt gemeld, wordt dit direct grondig onderzocht. Dat is ook hier het geval geweest. De grotere zaken waarbij aangifte wordt gedaan, worden altijd vermeld in ons jaarverslag. Dat waren er twee in de afgelopen vijf jaar. Daarnaast worden er arbeidsrechtelijke sancties opgelegd in het geval van integriteitsschendingen, zoals bijvoorbeeld een berisping of schorsing.

In 2014 is er intern een nieuw integriteitsprogramma gestart en zijn de regels voor integriteit aangescherpt. De gedragscodes zijn opnieuw vastgesteld en zowel intern als extern met onze leveranciers gecommuniceerd.

Naar aanleiding van een fraude-incident in 2016 is er direct uitgebreid onderzoek gedaan en is er met meerdere interne en externe betrokkenen gesproken. De FIOD doet onderzoek naar de betrokkenen. Dat onderzoek moet uitwijzen wie er verder bij betrokken is. De uitkomsten van dat onderzoek wachten we af. Als zou blijken dat er aanvullend acties nodig zijn dan zullen we dat vanzelfsprekend doen. 

Schiphol hecht er aan te benadrukken dat de gebruikte bronnen van NRC mogelijk personen zijn waar nu een onderzoek naar loopt. Die zaken worden nu verder onderzocht door de FIOD en liggen deels onder de rechter. Hierdoor kunnen we niet verder in gaan op de beweringen.