21
april
2021
|
08:58
Europe/Amsterdam

Reactie Schiphol op advies commissie voor de m.e.r.

Schiphol heeft het advies van de commissie voor de m.e.r. ontvangen en zal opvolging geven aan de bevindingen van de commissie. De commissie stelt in haar advies dat de m.e.r. zeer zorgvuldig is voorbereid en opgebouwd en dat voor de meeste onderdelen complete informatie beschikbaar is. 

De commissie signaleert daarnaast een aantal tekortkomingen, die moeten worden gecorrigeerd en aangevuld. Schiphol ziet mogelijkheden om invulling te geven aan het advies van de commissie voor de m.e.r. Daarmee kunnen de milieueffecten volwaardig worden meegenomen in het besluit van de minister over het Luchthavenverkeersbesluit voor Schiphol.