12
oktober
2017
|
08:41
Europe/Amsterdam

Reactie Schiphol op ACM-onderzoek

De afgelopen vier jaar deed de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoek naar de relatie tussen KLM en Schiphol.

Royal Schiphol Group is blij dat aan een vier jaar durend onderzoek nu een einde is gekomen. Hierbij zijn er geen overtredingen geconstateerd. Wij hechten groot belang aan naleving van wet- en regelgeving. Na bindendverklaring van de toezeggingen, die meer duidelijkheid geven over de relatie tussen Schiphol en KLM, maken de toezeggingen daar onderdeel van uit. Wij zullen die toezeggingen uiteraard naleven.

De publicatie is te lezen op de website van de ACM.