schiphol,
11
november
2015
|
10:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe geluidmeetpost in Nieuwkoop in gebruik

Samenvatting

In Nieuwkoop is een nieuwe geluidsmeetpost in gebruik genomen van het NOMOS systeem van Schiphol. Deze post is geplaatst op het dak van Sporthal “De Steupel” aan de Maarten Freeke Wije 2, 2421 TP in Nieuwkoop (meetpost 46). Met deze nieuwe meetpost verwacht Schiphol het geluid te meten van de startende en landende vliegtuigen boven deze gemeente. De geluidsmetingen zullen plaatsvinden gedurende het gehele etmaal.

Voor de inwoners van de diverse gemeenten is het belangrijk om informatie te krijgen over de geluidbelasting van vliegtuigen. Met de geluidsmeetpunten levert Schiphol een bijdrage om inzicht te krijgen in de geluidsbelasting. Amsterdam Airport Schiphol is deelnemer aan de Omgevingsraad Schiphol waar bewoners, gemeenten, provincie en luchtvaartsector met elkaar in gesprek zijn en adviseren over de balans tussen de groei van de luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking en de kwaliteit van de leefomgeving.In de Schiphol regio zijn nu 37 meetposten actief in een ruim gebied rondom Schiphol. De meetresultatenkunnen worden gezien op de website: bekijk  de resultaten

In 2014 en 2015 heeft Schiphol haar netwerk van meetposten uitgebreid met de volgende locaties:

  • Heemstede (operationeel sinds september 2014)
  • Warmond (operationeel sinds januari 2015)
  • Lisse(operationeel sinds januari 2015)
  • Aalsmeer, Waterwolftunnel (operationeel sinds april 2015)
  • Assendelft, De Kaaik (operationeel sinds juni 2015)
  • Haarlemmermeer, Hoofddorp (operationeel sinds september 2015)
  • Aalsmeer, Kudelstaart (operationeel sinds september 2015)
  • Nieuwkoop (operationeel sinds november 2015)

Begin volgend jaar wordt nog de volgende locatie in gebruik genomen:

  • Sassenheim

Wat is een meetpost?

Amsterdam Airport Schiphol maakt gebruik van het Noise Monitoring System; de zogenaamde NOMOS meetpunten. De metingen worden op dit moment uitgevoerd met 37 meetposten. Een geluidsmeetpost bestaat uit een mast van 6 tot 10 meter met daarop een microfoon. Deze microfoon meet permanent al het geluid in de omgeving. Bij de geluidsmeetpost staat ook een systeemkast met apparatuur. Deze apparatuur analyseert het gemeten geluid en zorgt voor de verbinding met een centrale computer die gekoppeld is aan de website. De website is te bereiken via: http://nomos.schiphol.nl. Ook kunnen vragen gesteld worden via nomos@schiphol.nl.

NOMOS, het geluidmeetsysteem van Amsterdam Airport Schiphol

Sinds 2005 worden de geluidsmeetgegevens van NOMOS, het geluidsmeetsysteem van Amsterdam Airport Schiphol, getoond via NOMOS Online. NOMOS is sinds 1993 actief en meet op een objectieve manier het vliegtuiggeluid in woongebieden rondom de luchthaven.In NOMOS Online zijn de gegevens van alle geluidsmeetposten terug te vinden vanaf 1 november 2010. Ook het baangebruik over die periode kan met terugwerkende kracht bekeken worden. Op de website is ook veel informatie te vinden over geluid gerelateerde onderwerpen, baan- en routegebruik en baanonderhoud. De website is te bereiken via: http://nomos.schiphol.nl. Ook kunnen vragen gesteld worden via nomos@schiphol.nl.

Klachten over geluidshinder?Voor vragen en/of klachten over geluidshinder kunnen inwoners terecht bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.

Bezoek de website www.bezoekBAS.nl

Dit is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen, bijvoorbeeld over het baangebruik, en klachten over het vliegverkeer op Schiphol. BAS is bereikbaar via telefoonnummer (020) 601 55 55 en is dagelijks van 9.00 uur tot 17.00 uur geopend, ook in het weekend.

Boilerplate

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting Schiphol Group, telefoon 020 - 601 26 73, e-mail press@schiphol.nl.