17
december
2016
|
08:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe A9 bij Badhoevedorp voor verkeer vanuit Haarlem richting Schiphol in gebruik

Omlegging snelweg moet bereikbaarheid luchthaven verder vergroten

Rijkswaterstaat heeft het eerste deel van de nieuwe A9 richting Amstelveen geopend. Vanaf vandaag rijdt het verkeer van knooppunt Raasdorp naar knooppunt Badhoevedorp niet meer dwars door Badhoevedorp, maar ten zuiden daarvan.

Met de omlegging en verbreding van de snelweg zorgen Rijkswaterstaat, de regionale overheden en Schiphol voor een betere bereikbaarheid van de luchthaven en voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in Badhoevedorp.

Directeur Schiphol Real Estate Jan Willem Weissink: ‘Een goede bereikbaarheid is voor Schiphol essentieel. Passagiers, maar ook bedrijven, leveranciers en werknemers moeten de luchthaven snel en eenvoudig kunnen bereiken. Daarnaast willen we dat de Schiphol-regio een aantrekkelijke woon –en werkomgeving blijft. Daarom vindt Schiphol het belangrijk om ook te investeren in de kwaliteit van de leefomgeving. Dit is een van de manieren waarop we dat doen.’

Rijkswaterstaat is opdrachtgever van de omlegging A9 Badhoevedorp. Het ontwerp van de omlegging is ontwikkeld met en medegefinancierd door provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en Schiphol Group. Medio april moet ook het deel richting Haarlem klaar zijn en is de volledige omlegging en verbreding een feit.