16
december
2019
|
10:15
Europe/Amsterdam

Kaagbaan weer volledig beschikbaar voor vliegverkeer

De Kaagbaan is sinds zondag 15 december weer volledig beschikbaar voor vliegverkeer. Schiphol voerde de afgelopen zeven weken onderhoudswerkzaamheden uit aan een rijbaan (A8) bij de oprit naar de Kaagbaan. Gedurende deze periode was de Kaagbaan overdag nauwelijks inzetbaar voor vliegverkeer en zijn voornamelijk de Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan vaker dan gebruikelijk in zuidelijke richting ingezet. De Kaagbaan is, net als de Polderbaan, een zogenoemde ‘preferente baan’ die bij voorkeur ingezet wordt, omdat de aan- en uitvliegroutes over minder dicht bewoond gebied komen dan andere banen.

Werkzaamheden

De betreffende rijbaan wordt intensief gebruikt, met name door vliegtuigen die onderweg zijn naar de Kaagbaan, maar ook door taxiënd verkeer van en naar de gates. Tijdens het onderhoud zijn asfalt en de betonfundering vervangen, is baanverlichting door duurzame ledverlichting vervangen en is de afvoer van regenwater verbreed.

Afronding

Van 15 tot en met 22 december worden er nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd bij de rijbaan. Tijdens de afrondende werkzaamheden is de rijbaan weer in gebruik en is er geen sprake meer van afwijkend baangebruik door onderhoud.