04
maart
2019
|
07:00
Europe/Amsterdam

Kaagbaan weer in gebruik

De Kaagbaan is op maandagochtend 4 maart weer in gebruik genomen. De start- en landingsbaan was afgelopen week tijdelijk buiten gebruik, vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden. Schiphol voerde gelijktijdig verschillende werkzaamheden uit. Daardoor was de Kaagbaan niet langer dan strikt noodzakelijk buiten gebruik.

Tijdens deze werkzaamheden volgden vliegtuigen andere routes van en naar Schiphol. Voor dit aangepaste baangebruik verleende het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een ontheffing. De ontheffing was voor zondagavond 24 februari tot en met maandagochtend 11 maart, omdat er bij ieder gepland onderhoud kans is op uitloop.

De Kaagbaan is net als de Polderbaan een zogenoemde ‘preferente baan’ en wordt bij voorkeur altijd ingezet, omdat de aan- en uitvliegroutes minder over dicht bewoond gebied komen dan andere banen.