22
februari
2019
|
11:29
Europe/Amsterdam

Kaagbaan tijdelijk buiten gebruik door gepland onderhoud

Schiphol voert tussen zondagavond 24 februari en maandagochtend 11 maart geplande onderhoudswerkzaamheden uit bij de Kaagbaan. Tijdens deze werkzaamheden is de Kaagbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer en volgen de vliegtuigen andere routes van en naar Schiphol. De Kaagbaan en de Polderbaan zijn zogenoemde ‘preferente banen’ en worden bij voorkeur altijd ingezet, omdat de aan- en uitvliegroutes minder over dicht bewoond gebied komen dan andere banen. Om de overlast tot een minimum te beperken, voert Schiphol gelijktijdig verschillende werkzaamheden aan de baan uit. Daardoor is de Kaagbaan niet langer dan strikt noodzakelijk buiten gebruik.

Aangepast baangebruik tijdens de werkzaamheden

Door buitengebruikstelling van de Kaagbaan wordt het vliegverkeer dat normaal gebruik maakt van deze baan tijdens de werkzaamheden overdag verdeeld over de Aalsmeerbaan, de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan. In de nacht zal het verkeer bij voorkeur gebruik maken van de Zwanenburgbaan. Voor het aangepaste baangebruik heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een ontheffing verleend.

Werkzaamheden

Tijdens het reguliere onderhoud worden het asfalt van de baan en de baanmarkering vernieuwd. Waar mogelijk wordt baanverlichting door duurzame LED-verlichting vervangen. Tevens worden er bij de Kaagbaan werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op het aanleggen van een extra taxibaan op het viaduct over de snelweg A4, in het kader van de ‘Roadmap veiligheidsverbetering Schiphol’.

Bewoners met vragen

Het geplande onderhoud voor 2019 is begin dit jaar aangekondigd op de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. Dat is het informatie- en klachtencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. Dit kan via telefoonnummer 020-6015555 of het raadplegen van de website. BAS stuurt ook een mail met informatie over de werkzaamheden aan alle bewoners die eerder hebben laten op de hoogte te willen blijven. Onder invloed van het weer en operationele verstoringen kan de planning veranderen.

Aan de rechterzijde van deze pagina is een visual te downloaden die vrij gebruikt kan worden.