17
april
2014
|
17:00
Europe/Amsterdam

Jaarrekening 2013 van Schiphol Nederland B.V. algemeen verkrijgbaar

Schiphol Nederland B.V. stelt haar Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening 2013 algemeen verkrijgbaar. Tevens meldt Schiphol Group hierbij dat de jaarrekening 2013 van de N.V. Luchthaven Schiphol (Schiphol Group) is vastgesteld op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2014 en gedeponeerd zal worden bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam.

Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol Group als handelsnaam) en maakt voor haar jaarrekening gebruik van de concernvrijstelling van artikel 2:403 BW.

Schiphol Nederland B.V. is de juridische entiteit die schuldbewijzen emitteert onder een European Medium Term Note programma. Het schuldpapier dat Schiphol Nederland B.V. heeft uitgegeven wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk gegarandeerd door N.V. Luchthaven Schiphol.

De vennootschappelijke jaarrekening 2013 van Schiphol Nederland B.V. is bijgevoegd als aparte bijlage (pdf) bij dit persbericht.

Deze vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening zijn gepubliceerd en beschikbaar via het investor relations gedeelte van onze website www.schiphol.nl / Schiphol Group / Investor Relations / Financiële informatie. Het Jaarverslag 2013 van Schiphol Group is beschikbaar via www.jaarverslagschiphol.nl.