14
juli
2017
|
00:02
Europe/Amsterdam

Hilton Amsterdam Airport is brandveilig - reactie op berichtgeving NRC

Royal Schiphol Group is van mening dat door NRC gepubliceerde artikelen over Hilton Amsterdam Airport onzorgvuldig, onvolledig en onjuist zijn. NRC stelt ten onrechte dat er sprake is van brandgevaar, terwijl de veiligheid van gasten en werknemers nooit in geding is geweest. De brandveiligheid was en is gewaarborgd.

Aanvullende brandveiligheidstesten
Als onderdeel van een due diligence onderzoek in mei 2016, uitgevoerd met het oog op verkoop, is geconcludeerd dat één onderdeel van de gevel onderworpen moest worden aan aanvullende brandveiligheidstesten. Het ging om de composieten dekplaat. Uit deze nadere testen bleek dat dit onderdeel in onvoldoende mate voldeed aan één specifiek aspect van de wettelijk gestelde ‘brandklasse-eisen'.

Extern onderzoek: hotel is brandveilig
Eerste prioriteit bestond vervolgens uit het bepalen of het hotel veilig was voor gasten en werknemers. Een externe expert bevestigde dat het hotel brandveilig was. Desondanks heeft Schiphol aanvullende maatregelen genomen om alle risico’s uit te sluiten. Deze maatregelen bestaan onder meer uit continu videotoezicht van de gevel en aanscherping van het evacuatieprotocol. Vervolgens is toegewerkt naar een structurele oplossing. Vastgesteld is dat deze structurele oplossing bestaat uit het vervangen van de composieten dekplaat door aluminiumpanelen die aan alle testen/eisen voldoen. Een en ander heeft in goed overleg met Hilton en de lokale autoriteiten plaatsgevonden.

Vergelijking met Londen stemmingmakend
Schiphol is van mening dat de berichtgeving van NRC onzorgvuldig is. Er is een eenzijdige selectie gemaakt van de beschikbare informatie, waardoor het beeld ontstaat dat er sprake is van brandgevaar. Ondanks de toelichting van Schiphol en, nog belangrijker, die van een onafhankelijke expert dat de brandveiligheid ten alle tijde gewaarborgd was. 

Verder heeft Schiphol er grote moeite mee dat NRC Hilton Amsterdam Airport in verband brengt met de tragische ramp in Londen. De gevel van de bewuste flat in Londen is totaal onvergelijkbaar en het Hilton was en is brandveilig. Schiphol vindt de vergelijking dan ook zeer betreurenswaardig en stemmingmakend.