Schiphol,
28
augustus
2015
|
10:00
Europe/Amsterdam

Halfjaarbericht 2015 Schiphol Group

Groei Schiphol zet door

Samenvatting

Schiphol Group publiceert vandaag, 28 augustus 2015, haar halfjaarcijfers. De netto-omzet stijgt licht met 1,1% naar 684 miljoen euro (HJ 2014: 677 miljoen euro), ondanks een daling van de havengeldtarieven per 1 april 2015 van circa 7%. De overige opbrengsten en de resultaten uit vastgoed nemen toe tot 84 miljoen euro (HJ 2014: 32 miljoen euro). 50 miljoen euro hiervan is ten gevolge van de verkoop van een belang van 60% in Schiphol Airport Retail (hierna SAR). De waardeontwikkeling van de vastgoedportefeuille heeft een positief effect van 34 miljoen euro (HJ 2014: 4 miljoen euro negatief). De totale bedrijfslasten dalen met 2,0% tot 505 miljoen euro. Het nettoresultaat bedraagt 203 miljoen euro (HJ 2014: 127 miljoen euro). Het nettoresultaat gecorrigeerd voor waardeveranderingen vastgoed en de SAR transactie bedraagt 128 miljoen euro (HJ 2014: 121 miljoen euro gecorrigeerd voor de AREB transactie).

Jos Nijhuis, president-directeur van Schiphol Group: "De blijvende aantrekkingskracht van de Mainport Schiphol vertaalt zich in een uitgebreid bestemmingennetwerk en verdere groei van het aantal passagiers. Dit is het resultaat van gezamenlijke inspanningen van alle partners op de luchthaven. Terwijl wij een recordaantal reizigers ontvingen op de luchthaven, is de afgelopen periode centrale security ingevoerd. Voor reizigers biedt het meer comfort, voor airlines meer efficiency. Na een korte inregelperiode voldoet het securityproces nu aan onze verwachtingen en dank ik al onze partners in zowel de private als publieke sector die hieraan bijdragen en de reizigers voor hun begrip en geduld. De komende tijd richten wij ons op de afronding van de bouwprojecten die samenhangen met centrale security, de verbouwing van Lounge 2 en de oplevering van het nieuwe Hilton Hotel. Hiermee brengen we Schiphol weer terug op internationaaltopniveau. Om daar te blijven, moeten wij doorgaan met investeren. Alleen zo kunnen wij inspelen op de internationale concurrentie. Onze gezonde resultaten bieden ons die mogelijkheid. Per 1 april 2015 zijn de havengelden verlaagd met 7%. De groei in aantallen passagiers, de beheerste kostenontwikkeling, de lage rentestand en een havengeldverrekening uit 2014, maken dat Schiphol verwacht de havengelden voor het jaar 2016 opnieuw substantieel te kunnen verlagen.”

Belangrijkste ontwikkelingen

  • Op 3 juni 2015 heeft Amsterdam Airport Schiphol centrale security in de gehele terminal ingevoerd.
  • Het passagiersvolume op Amsterdam Airport Schiphol stijgt met 5,0% naar 27,0 miljoen passagiers. Het aantal vliegtuigbewegingen op Amsterdam Airport Schiphol stijgt met 3,0% naar 216.000. Vracht laat een daling zien in volume met 2,1% tot 785.000 ton door afnemende vervoersstromen op Azië en Rusland.
  • Op 30 april 2015 is een 60%-belang in Schiphol Airport Retail verkocht aan Gebr. Heinemann, waarmee Schiphol nu een joint-venture heeft voor de verkoop van drank, tabak en chocolade in het winkelgebied op Amsterdam Airport Schiphol. Als gevolg van deze transactie is een verkoopresultaat van 50 miljoen euro gerealiseerd.
  • De bezettingsgraad van de totale vastgoedportefeuille van Schiphol Group vertoont een positieve trend en bedraagt 88,2% per 30 juni 2015 (HJ 2014: 87,1%). De marktsignalen zijn positief wat eveneens zichtbaar is in de positieve waardeverandering vastgoed van 34 miljoen euro in de eerste helft van 2015.
  • De gemiddelde retail besteding per vertrekkende passagier op Amsterdam Airport Schiphol daalt ten gevolge van de grootschalige verbouwingen in de terminal licht verder van 14,79 euro naar 14,55 euro.
  • Op 31 maart 2015 is door Staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu het Luchthavenbesluit Lelystad Airport gepresenteerd.
  • Met de oprichting van de Omgevingsraad Schiphol is een vervolg gegeven op het overleg met de regio en sector over de lange termijn ontwikkeling van de luchtvaart in de regio. Schiphol hecht zeer aan dit constructieve overleg.