14
maart
2018
|
10:01
Europe/Amsterdam

Groot Onderhoud Polderbaan op Schiphol

Op Schiphol wordt van zondagavond 25 maart tot en met zondag 15 april onderhoud verricht aan de Polderbaan. In deze periode wordt de Polderbaan buiten gebruik gesteld. In drie weken worden verschillende soorten werkzaamheden uitgevoerd.

Werkzaamheden

Tijdens dit onderhoud repareren we asfalt en verlichting, werken we markeringen bij, doen we bouwkundige renovaties van twee baanstations en brengen we nieuw asfalt aan over de gehele baanbreedte en een lengte van 500 meter. Ook worden reparaties uitgevoerd aan het asfalt van de rijbaan die naar de Polderbaan loopt en een naast het baanstation gelegen veld wordt voorzien van drainage en opnieuw geprofileerd voor een goede afwatering.

Schiphol voert de werkzaamheden uit in samenwerking met Heijmans. Ongeveer 150 medewerkers werken in shifts om er voor te zorgen dat de Polderbaan op tijd weer ingezet wordt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een periode van drie weken. We hebben gekozen om zogeheten levensduur verlengend onderhoud uit te voeren om een periode van drie jaar te overbruggen zodat we in 2021 groot onderhoud kunnen plegen aan de gehele Polderbaan.

Vliegverkeer naar andere banen

De afspraak is dat de Polderbaan en de Kaagbaan primair ingezet worden vanwege het beperken van geluidshinder. Dat doen we ook. Door buitengebruikstelling van de Polderbaan wordt het vliegverkeer dat normaal gebruik maakt van deze baan in deze periode verdeeld over de Buitenveldertbaan, Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan. Dit leidt tot meer hinder in de gemeenten die onder de aan- en uitvliegroutes van deze banen liggen.

Voor meer informatie of vragen kunnen omwonenden contact opnemen met het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS). Dit kan via 020-6015555 of raadpleeg www.bezoekbas.nl. Hier staat data van regulier en groot onderhoud van de andere banen op Schiphol. Onder invloed van het weer en operationele verstoringen kan de planning veranderen.