Amsterdam,
12
juni
2015
|
10:00
Europe/Amsterdam

Geluidmeetpost Assendelft in gebruik

Vandaag is geluidmeetpost 'Assendelft Saendelft' in gebruik genomen. Op het dak van gebouw "de Kaaik" aan de Parkrijklaan 121 Assendelft is een geluidmeetpost van het NOMOS systeem van Schiphol geplaatst. Met deze meetpost verwacht Schiphol vooral geluid van vliegtuigen die landen op de Zwanenburgbaan te meten. Daarnaast zal ook het geluid van vliegtuigen worden gemeten die landen en starten van de Polderbaan. Geluidmetingen zullen plaatsvinden gedurende het gehele etmaal. Dit is de tweede meetpost voor Assendelft, naast meetpost 21 aan de Veenpolderdijk 19.

Voor de inwoners van de diverse gemeenten is het belangrijk om informatie te krijgen over de geluidbelasting van vliegtuigen. Amsterdam Airport Schiphol is deelnemer aan de Omgevingsraad Schiphol waar bewoners, gemeenten, provincie en luchtvaartsector met elkaar in gesprek zijn en adviseren over de balans tussen de groei van de luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking en de leefkwaliteit van de omgeving.

In de Schiphol regio zijn nu 34 meetposten actief in een ruim gebied rondom Schiphol. De meetresultatenkunnen worden gezien op de website nomos.schiphol.nl. In 2014 en 2015 heeft Schiphol haar netwerk van meetposten uitgebreid met de volgende locaties: 

  • Heemstede (operationeel sinds september 2014)
  • Warmond (operationeel sinds januari 2015)
  • Lisse(operationeel sinds januari 2015)
  • Aalsmeer, Waterwolftunnel (operationeel sinds april 2015) 
  • Assendelft, De Kaaik (operationeel sinds juni 2015)

Later dit jaar worden nog de volgende locaties in gebruik genomen:

  • Aalsmeer 
  • Kudelstaart
  • Hoofddorp, Floriande
  • Sassenheim
  • Nieuwkoop

Wat is een meetpost?

Amsterdam Airport Schiphol maakt gebruik van het Noise Monitoring System; de zogenaamde NOMOS meetpunten. De metingen worden op dit moment uitgevoerd met 34 meetposten. Een geluidmeetpost bestaat uit een mast van 6 tot 10 meter met daarop een microfoon. Deze microfoon meet permanent al het geluid in de omgeving. Bij de geluidmeetpost staat ook een systeemkast met apparatuur. Deze apparatuur analyseert het gemeten geluid en zorgt voor de verbinding met een centrale computer die gekoppeld is aan de website. De website is te bereiken via: http://nomos.schiphol.nl. Ook kunnen vragen gesteld worden via nomos@schiphol.nl.

NOMOS, het geluidmeetsysteem van Amsterdam Airport Schiphol

Sinds 2005 worden de geluidmeetgegevens van NOMOS, het geluidmeetsysteem van Amsterdam Airport Schiphol, getoond via NOMOS Online. NOMOS is sinds 1993 actief en meet op een objectieve manier het vliegtuiggeluid in woongebieden rondom de luchthaven.In NOMOS Online zijn de gegevens van alle geluidmeetposten terug te vinden vanaf 1 november 2010. Ook het baangebruik over die periode kan met terugwerkende kracht bekeken worden. Op de website is ook veel informatie te vinden over geluid gerelateerde onderwerpen, baan- en routegebruik en baanonderhoud.De website is te bereiken via: http://nomos.schiphol.nl. Ook kunnen vragen gesteld worden via nomos@schiphol.nl.

Klachten over geluidshinder?

Voor vragen en/of klachten over geluidshinder kunnen inwoners terecht bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. Dit is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen, bijvoorbeeld over het baangebruik, en klachten over het vliegverkeer op Schiphol. BAS is bereikbaar via telefoonnummer (020) 601 55 55 en is dagelijks van 9.00 uur tot 17.00 uur geopend, ook in het weekend.