Fotograferen en filmen

Amsterdam Airport Schiphol is een unieke locatie om professionele foto- en filmopnamen te maken voor uiteenlopende doeleinden. Het dynamische en internationale karakter van de luchthaven en de grote herkenbaarheid maken het tot een zeer aantrekkelijke setting voor zowel nieuwsdoeleinden als voor vele producties.

Het fotograferen en filmen op de luchthaven is aan voorwaarden gebonden, voornamelijk in verband met de veiligheidsvoorschriften die op de luchthaven gelden en de bewaking van de voortgang van het operationele proces. Daarnaast investeert Amsterdam Airport Schiphol constant in haar kwalitatief hoogwaardige imago. Vanuit dit perspectief wordt per aanvraag bekeken of deze aansluit bij de merkwaarden van Amsterdam Airport Schiphol.

Opnamen bestemd voor nieuwsdoeleinden

Het team Mediarelaties neemt alle aanvragen voor nieuwsdoeleinden in behandeling. Hieraan zijn in principe geen kosten verbonden. De afdeling is te bereiken onder het volgende telefoonnummer en e-mail adres:

Telefoonnummer: 020 601 2673
E-mail: press@schiphol.nl


Commerciële en andere niet voor nieuwsdoeleinden bestemde opnamen

Aan het maken van commerciële en andere niet voor nieuwsdoeleinden bestemde opnamen op de luchthaven zijn kosten verbonden. De afdeling Foto & Film neemt alle aanvragen voor commerciële en andere niet-persdoeleinden in behandeling. Zij beoordeelt script, verhaallijn en/of schetsen op inhoud en operationele haalbaarheid en informeert de aanvrager over de kosten. Bij goedkeuring van de aanvraag draagt Amsterdam Airport Schiphol zorg voor adequate begeleiding door één of meerdere hostesses en voorziet de aanvrager van de benodigde audiovisuele toestemmingsformulieren. Bovendien wordt de medewerking van op de luchthaven betrokken partijen, zoals floormanagement, luchtvaartmaatschappijen en Koninklijke Marechaussee centraal gecoördineerd.

Voor het maken van opnamen voor commerciële doeleinden op de luchthaven Schiphol hebt u toestemming nodig. Op de aanvraag staat alle informatie die wij van u nodig hebben om uw aanvraag binnen 5 werkdagen te beoordelen, u te laten weten wat er mogelijk is en wat de kosten zijn.