Fotograferen en filmen

Samenvatting

Amsterdam Airport Schiphol is een unieke locatie om professionele foto- en filmopnamen te maken. Het dynamische en internationale karakter van de luchthaven en de herkenbaarheid maken het een aantrekkelijke setting voor nieuwsopnamen en voor vele producties.

Het fotograferen en filmen op de luchthaven is aan voorwaarden gebonden in verband met de veiligheidsvoorschriften die op de luchthaven gelden en het voorkomen van hinder in de dagelijkse gang van zaken.

Opnames bestemd voor nieuwsdoeleinden

Het Nieuwsteam neemt alle fotografie- en filmaanvragen voor nieuws in behandeling. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Je kunt jouw aanvraag indienen via het formulier onderaan deze pagina of direct contact met ons opnemen.


Commerciële en andere niet voor nieuwsdoeleinden bestemde opnames

Aan het maken van commerciële en andere niet voor nieuwsdoeleinden bestemde opnamen op de luchthaven zijn kosten verbonden. Onze locatiemanager foto en film neemt deze aanvragen in behandeling. We beoordelen daarbij het script, de haalbaarheid en we informeren je over de kosten. Als de opnamen plaatsvinden zorgen we voor adequate begeleiding en de benodigde toestemmingen. We coordineren dit met de betrokken partijen op de luchthaven, zoals floormanagement, luchtvaartmaatschappijen en/of de Koninklijke Marechaussee.

Voor het maken van opnamen voor commerciële of niet-nieuwsdoeleinden op de luchthaven heb je toestemming nodig. Op het aanvraagformulier hieronder staat alle informatie die wij nodig hebben om jouw aanvraag binnen 5 werkdagen te beoordelen.