07
mei
2018
|
18:26
Europe/Amsterdam

Extern onderzoek stroomstoring Schiphol gestart

Het externe onderzoek dat Schiphol aankondigde na de gevolgen van de stroomstoring op zondag 29 april is vandaag van start gegaan. TNO voert het onderzoek uit. Het onderzoek richt zich op de toedracht van de verstoring van de elektra en IT infrastructuur en de bijbehorende beheersmaatregelen van Schiphol.

Het volledige TNO onderzoek zal naar verwachting circa 3 maanden in beslag nemen.Omdat het voor Schiphol van belang is om op korte termijn uitsluitsel te hebben over de gebeurtenissen op 29 april, zal een tussentijdse rapportage worden opgeleverd met een eerste analyse. Deze analyse bevat een feitelijke beschrijving van het incident, alsmede een eerste analyse van de primaire storingsoorzaken. TNO streeft ernaar deze tussenrapportage over ongeveer 4 weken op te leveren.